Synergia terenów wystaw światowych i struktur przestrzennych miast-gospodarzy

Synergy of World’s Exhibitions areas and spatial structures of host cities

Author: Izabela Sykta

Pages: 005-030
Published online: 12-07-2017


Wpływ miejsc kultu na kształtowanie i integrację przestrzeni publicznych w mieście

The influence of places of worship on the formation and integration of public spaces in the city

Author: Joanna Gil-Mastalerczyk

Pages: 031-038
Published online: 12-07-2017


Wykorzystanie nieużytków miejskich jako przestrzeni międzygatunkowych – analiza efektów wprowadzenia

Urban wasteland arrangement as an polyspeces area – effects of implementation – the analysis

Author: Justyna Kleszcz

Pages: 039-052
Published online: 12-07-2017


Idea smart city a przeciwdziałanie degradacji miast

Smart city idea and alleviation of the cities’ degradation

Author: Natalia Gorgol

Pages: 053-064
Published online: 12-07-2017


Kultur Büro Elisabeth w Berlinie – kościoły do wynajęcia

Kultur Büro Elisabeth in Berlin – Churches To Let

Author: Marta Alina Rusnak

Pages: 065-080
Published online: 12-07-2017


Budżet obywatelski w Katowicach i jego konsekwencje w przestrzennym zagospodarowaniu miasta

Citizen’s budget in Katowice and its consequences in spatial development of the city

Author: Karolina Studencka

Pages: 081-088
Published online: 12-07-2017


Warsztaty studenckie – czerwiec 2016 – powrotem pamięci do bohaterów Ziemi Chełmskiej

Student workshops – June 2016 – back to the memory of heroes of Chełm district

Author: Jan Wrana

Pages: 089-108
Published online: 12-07-2017


Odpowiedzialność kierownika budowy za bezpieczeństwo na budowie

The responsibility of the construction manager for the construction site safety

Author: Michał Czopek

Pages: 109-118
Published online: 12-07-2017


Porównanie zasad projektowania żelbetowych kominów przemysłowych

The comparison of design rules for reinforced concrete chimneys

Author: Marta Słowik, Amanda Akram

Pages: 119-130
Published online: 12-07-2017


Właściwości zapraw cementowych modyfikowanych wybranymi popiołami

Properties of cement mortars modified by selected ashes

Author: Monika Bała, Monika Łukawska, Wojciech Piasta

Pages: 131-140
Published online: 12-07-2017


Analysis of the distribution of temperature and humidity in different variants of external walls made of hemp-lime composite

Author: Anna Alberska, Przemysław Brzyski

Pages: 141-152
Published online: 12-07-2017


Model matematyczny bilansu energetycznego okien w budynkach mieszkalnych

The mathematical model of energy balance for windows in residential buildings

Author: Joanna Borowska, Walery Jezierski

Pages: 153-160
Published online: 12-07-2017