Experimental modal analysis in research

Author: Mariusz Żółtowski, Krzysztof Napieraj

Pages: 005-012
Published online: 01-12-2017


Ocena dynamiczna projektowanego kratownicowego mostu kolejowego w świetle Eurokodów

The evaluation of dynamic of designed truss railway bridge in the light of Eurocodes standards

Author: Radosław Oleszek, Mirosław Wyrzykowski, Krzysztof Grej, Jerzy Bąk

Pages: 013-024
Published online: 02-12-2017


Evaluation of degradation of bricks using FRF

Author: Mariusz Żółtowski, Krzysztof Napieraj

Pages: 025-036
Published online: 02-12-2017


Innovative buildings and structures as a means of humanization of urban space

Author: Maksim Votinov, Olga Smirnova

Pages: 037-043
Published online: 02-12-2017


Importowanie mapy zasadniczej do modelu BIM

Importing the basic map to the BIM model

Author: Andrzej Szymon Borkowski

Pages: 045-051
Published online: 02-12-2017


Cechy mechaniczne matryc cementowych i cementowo-asfaltowych z dodatkiem miału gumowego

Mechanical properties of cement and cement-asphalt matrices with rubber powder

Author: Jerzy Kukiełka

Pages: 053-063
Published online: 02-12-2017


Visual symbols of new identity in cities of modern Ukraine during the interwar period

Symbole wizualne nowej tożsamości w miastach dzisiejszej Ukrainy w okresie międzywojennym

Author: Svitlana Linda, Olga Mykhaylyshyn

Pages: 065-076
Published online: 02-12-2017


Wpływ stanu zachowania materiału konstrukcyjnego na nośność zabytkowych drewnianych słupów, w żuławskich domach podcieniowych, z XVIII i XIX wieku

The impact of maintenance on wood column capacity of the XVIIIth to XIXth century of arcaded houses from the Żuławy region

Author: Tomasz Zybała

Pages: 077-094
Published online: 02-12-2017


Numerical modelling of hydraulically bonded mixture with rubber admixture due to applied mechanical loadings

Author: Daniel Pietras, Tomasz Sadowski

Pages: 095-102
Published online: 02-12-2017


Belka czy płyta? Klasyfikacja elementów konstrukcyjnych w świetle teorii wytrzymałości materiałów oraz literatury inżynierskiej

A beam or a slab? Classification of structural members according to the theory of solid mechanics and engineering literature

Author: Marcin Samborski, Marta Słowik

Pages: 103-112
Published online: 02-12-2017


Podsumowanie badań laboratoryjnych piaskowca pod kątem analizy wyrywania kotwy

Summary of laboratory tests of sandstone for pull-out test analysis

Author: Jakub Gontarz, Jerzy Podgórski, Marek Kalita, Michał Siegmund

Pages: 113-123
Published online: 03-12-2017


Analiza wpływu szorstkości powierzchni styku jako parametru kształtującego nośność styku zespolonych elementów betonowych

An analysis of the impact surface roughness of concrete substrate as a factor influencing the bond strength in composite concrete elements

Author: Dominika Franczak-Balmas

Pages: 125-134
Published online: 03-12-2017


Analiza osiadania wybranych typów znaków osnowy geodezyjnej

The analysis of the settlement of the various types of geodetic benchmarks

Author: Łukasz Borowski, Agnieszka Lal, Krzysztof Nepelski

Pages: 135-142
Published online: 03-12-2017


Skały Lubelszczyzny w budownictwie i architekturze regionu – glaukonit

Lubelszczyzna rocks in the construction and architecture of the region – glaukonityte

Author: Lucjan Gazda

Pages: 143-154
Published online: 03-12-2017


Porównanie charakterystyk różnych wytrzymałości betonu żwirowego o zmiennym wskaźniku w/c

Comparison of different strength characteristics of gravel concrete with variable index w/c

Author: Stanisław Fic, Andrzej Szewczak

Pages: 155-166
Published online: 03-12-2017