Stocktaking methods of facilities in a state of ruin

Author: Katarzyna Drobek, Bartosz Szostak, Wojciech Królikowski

Pages: 005-015
Published online: 28-01-2018


Biological corrosion and vegetation in the aspect of permanent ruin

Author: Maciej Trochonowicz, Beata Klimek, Daniel Lisiecki

Pages: 017-026
Published online: 28-01-2018


The analysis of spatial and functional modifi cations of the palace in Krzesimów in Mełgiew commune aiming at adaptation of the building to the requirements of a social welfare home

Author: Karol Krupa, Piotr Gleń

Pages: 027-033
Published online: 28-01-2018


Theoretical and practical methodology for recognizing the road surface structure

Author: Stefan Firlej, Marcin Dębiński

Pages: 035-045
Published online: 28-01-2018


Modyfikacja składu granulometrycznego i właściwości geotechnicznych gruntu niespoistego za pomocą dodatku pyłu

Modyfication of the grain size distribution and geotechnical properties of the non-cohesive soil by the addition of the silt

Author: Agnieszka Lal

Pages: 047-055
Published online: 28-01-2018


Modelowanie przepływu dyspersji cementowej jako cieczy nieliniowo plastycznie lepkiej

Flow modeling of the cement dispersion as non-linear viscoplastic fluid

Author: Jerzy Szerafin, Paweł Zaprawa

Pages: 057-065
Published online: 28-01-2018


Dialogue of epochs in postmodern urban planning concepts of the late ХХth and early ХХIst centuries

Author: Olena Remizova, Natalya Novak

Pages: 067-075
Published online: 28-01-2018


Influence of air humidity and temperature on thermal conductivity of wood-based materials

Author: Maciej Trochonowicz, Monika Galas

Pages: 077-086
Published online: 28-01-2018


Zhovkva (Żółkiew) in Western Ukraine – an example of urban complex of the Renaissance “ideal town”

Author: Mykola Bevz

Pages: 087-102
Published online: 28-01-2018


Cement Concrete Mixture Performance Characterization

Author: Maxwell Chisala

Pages: 103-120
Published online: 28-01-2018


Stosunki sił i momentów sił jako kryteria podobieństwa dynamicznego różnych zjawisk występujących w inżynierii wiatrowej, inżynierii śniegowej i dynamice płynów. Część I – Podstawy i zagadnienia ustalone

Ratios of forces and forces moments as dynamic similarity criteria of various phenomena occurring in wind engineering, snow engineering and fl uid dynamics Part I – Fundamentals and steady problems

Author: Andrzej Flaga

Pages: 121-140
Published online: 28-01-2018


Stosunki sił i momentów sił jako kryteria podobieństwa dynamicznego różnych zjawisk występujących w inżynierii wiatrowej, inżynierii śniegowej i dynamice płynów. Część II – Zagadnienia nieustalone o charakterze okresowym, quasi-okresowym lub turbulentnym

Ratios of forces and forces moments as dynamic similarity criteria of various phenomena occurring in wind engineering, snow engineering and fl uid dynamics Part I – Unsteady problems of periodic, quasi-periodic and turbulent character

Author: Andrzej Flaga

Pages: 141-154
Published online: 28-01-2018


Badania modeli aeroelastycznych przewodów linii wysokiego napięcia dla różnych przypadków ich ośnieżenia i oblodzenia

Wind tunnel tests of aeroelastic models of overhead transmission lines under different snow and ice covers

Author: Andrzej Flaga, Łukasz Flaga, Piotr Krajewski, Aleksander Pistol

Pages: 155-169
Published online: 28-01-2018


Badanie wpływu dodatku granulatu gumowego na odporność mieszanki mineralno-asfaltowej na działanie wody i mrozu

Investigation of impact of a crumb rubber granulate addition on the asphalt mixtures resistance to water and frost

Author: Damian Wiśniewski, Milena Selke, Anna Smolińska, Mieczysław Słowik

Pages: 171-179
Published online: 28-01-2018


Analiza rozkładu hałasu w przestrzeni osiedla im. A. Mickiewicza w Lublinie

Analysis of spatial distribution of noise on Adam Mickiewicz housing estate in Lublin

Author: Aleksandra Joachimowicz, Kamil Nieścioruk

Pages: 181-192
Published online: 28-01-2018


Miejsca piesze w przestrzeni miasta

Pedestrian areas in the space of a city

Author: Wacław Seruga

Pages: 193-206
Published online: 28-01-2018