Bieruńskie „Genius loci” – szczególny przypadek miejsca węzłowego miasta

Bierun’s genius loci (spirit of the place) – a special case of a city junction

Author: Grażyna Lasek

Pages: 005-014
Published online: 10-12-2018


Korytarze rekreacji pieszej i rowerowej jako środek kształtowania nowych przestrzeni publicznych Rzeszowa

Recreational corridors for pedestrian and cyclists as the means of formation of identity of Rzeszów residents

Author: Maciej Piekarski, Aleksandra Prokopska

Pages: 015-027
Opublikowano: 10-12-2018


Pałac w Wilanowie – królewska „villa rustica”, jako ośrodek dóbr ziemskich i czynnik wpływający na kształt rozwoju jednej z dzielnic Warszawy

Palace in Wilanow – the royal ‘villa rustica’ stands as a manor and a factor influencing development of one of the Warsaw’s districts

Author: Katarzyna Dankiewicz

Pages: 029-056
Opublikowano: 10-12-2018


Przemiany przestrzeni w otoczeniu arterii komunikacyjnej na przykładzie ciągu ulicy Mogilskiej w Krakowie

Spatial transformations in the surroundings of a transportation artery. The case of Mogilska street in Kraków.

Author: Tomasz Bajwoluk

Pages: 057-066
Opublikowano: 10-12-2018


Place publiczne miast, jako przestrzeń stymulująca potrzeby człowieka

Public urban places as a space stimulating human needs

Author: Dariusz Gaweł, Anna Szafranek

Pages: 067-080
Opublikowano: 10-12-2018


Twierdza Kłodzko – jako integralny element struktury miasta

Kłodzko Fortress – as an integral element of the city structure

Author: Piotr Gleń

Pages: 081-087
Opublikowano: 10-12-2018


Miejsca węzłowe w systemie zieleni, jako zagadnienie integracji przestrzeni miejskiej

Nodes in the city green system, as a urban integration potential

Author: Kinga Zinowiec-Cieplik

Pages: 089-105
Opublikowano: 10-12-2018


Węzły miejskości a modele przestrzenne struktur miejskich. Z notatek nt. synergii w urbanistycznych konstrukcjach śródmieść

Nodes of urbanity and spatial models of city structures. From the notes on the synergy in the inner city urbanistic constructions

Author: Zbigniew Zuziak

Pages: 107-129
Opublikowano: 10-12-2018


Otoczenie prawne przedsięwzięć rewitalizacyjnych obszarów miejskich a postępowanie administracji publicznej

The legal environment of revitalization ventures of urban areas and the proceeding of public administration

Author: Tadeusz Biliński, Emilia Kucharczyk

Pages: 131-139
Opublikowano: 10-12-2018


Wieżowiec One World Trade Center w Nowym Jorku – współczesny ekologiczny biurowiec o hybrydowej konstrukcji

Skyscraper One World Trade Center in New York City – the modern green office building with a hybrid structure

Author: Hanna Golasz-Szołomicka, Jerzy Szołomicki

Pages: 141-158
Opublikowano: 10-12-2018


Ocena standardu komunalnego budownictwa mieszkaniowego w małym mieście na przykładzie Twardogóry i Chocianowa

Assessment of the standard of municipal housing in a small town on the example of Twardogóra and Chocianów

Author: Milena Stettner

Pages: 159-170
Opublikowano: 10-12-2018


Rola posiadacza samoistnego w wybranych postępowaniach administracyjnych oraz procesach geodezyjno-prawnych

The role of self-existent owner in selected administrative proceedings and legal surveying processes

Author: Agnieszka Pęska-Siwik, Piotr Benduch

Pages: 171-180
Opublikowano: 10-12-2018


The applications of GNSS systems in logistics

Author: Kamil Maciuk

Pages: 181-188
Opublikowano: 10-12-2018


The use of Terrestrial Laser Scanning for the purposes of preparing technical documentation in BIM technology

Author: Łukasz Uchański, Krzysztof Karsznia

Pages: 189-199
Opublikowano: 10-12-2018


Petrographic study of selected sculptural works of Jan Michałowicz from Urzędów

Author: Małgorzata Ciosmak, Patrycja Rzęsa

Pages: 201-218
Opublikowano: 10-12-2018