okladkaCzasopismo „Budownictwo i Architektura” ukazuje się od 2007 roku. Jest wydawnictwem Politechniki Lubelskiej działającym przy Wydziale Budownictwa i Architektury. Do tej pory wydawane były dwa zeszyty rocznie. Od roku 2013 Kolegium Redakcyjne i Rada Redakcyjna zdecydowała o wydawaniu czasopisma jako kwartalnika.

Od założenia czasopismo wspiera program otwartej nauki. Dostęp do publikacji jest bezpłatny (Open Access). Bezpłatny jest także druk publikacji. Czasopismo jest finansowane z środków WBiA Politechniki Lubelskiej oraz dotacji celowych i grantów.

W czasopiśmie publikowane są oryginalne prace naukowe z zakresu budownictwa i architektury. Główne treści naukowe dla obu dyscyplin to:

 • konstrukcje budowlane
 • mechanika budowli i kompozytów
 • drogi i mosty
 • geotechnika
 • technologie produkcji materiałów budowlanych
 • zarządzanie i ekonomika procesów budowlanych
 • konserwacja i renowacja zabytków
 • architektura, historia architektury
 • urbanistyka, historia urbanistyki
 • społeczne i ekonomiczne uwarunkowania architektury
 • zrównoważony rozwój w aspektach związanych z architekturą i budownictwem
 • rewitalizacja obszarów i obiektów
 • wycena i gospodarka nieruchomościami

Obecnie czasopismo znajduje się na liście B czasopism MNISW poz. 410, punktów 6., ICV 72.77

Kolegium Redakcyjne i Rada Naukowa aktywnie wspierają możliwości uzyskania wyższej liczby punktów w najbliższej ocenie czasopism naukowych MNISW.

ISSN 1899-0665, e-ISSN 2544-3275

Indeksacja: Arianta, BASE, BazTech, CEEOL, DOAJ, EBSCO, ERIH PlusGoogle ScholarIndex Copernicus, Infona, PBN/POL-Index,TIB, WorldWideScience.