Structures of masonry walls in buildings of permanent ruin – causes of damage and methods of repairs

Bartosz Szostak1
1Department of Conservation of Built Heritage, Faculty of Civil Engineering and Architecture, Lublin University of Technology

© 2016 Budownictwo i Architektura. Publikacja na licencji Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 (CC BY-NC-SA 4.0)

Cytowanie: Budownictwo i Architektura, vol. 16(4) (2017) 195-207, ISSN 1899-0665, DOI: 10.24358/Bud-Arch_17_164_13

Historia:
Opublikowano: 29-01-2018

Streszczenie:

Currently there is a lot of castles classified as objects of the permanent ruin. In according to conservation doctrine, it is needed to protect this objects and prevent further degradation. Usually one of the most destructed element in this type of object is masonry wall. In this article has been described selected types of the masonry walls of the permanent ruin, causes of their damages and repairs methods.

Słowa kluczowe:

ruined castle, masonry walls, repairs, permanent ruin


Structures of masonry walls in buildings of permanent ruin – causes of damage and methods of repairs

Abstract:

Currently there is a lot of castles classified as objects of the permanent ruin. In according to conservation doctrine, it is needed to protect this objects and prevent further degradation. Usually one of the most destructed element in this type of object is masonry wall. In this article has been described selected types of the masonry walls of the permanent ruin, causes of their damages and repairs methods.

Keywords:

ruined castle, masonry walls, repairs, permanent ruin


Literatura / References:

1. Karczmarczyk S. Wzmacnianie i naprawy fundamentów murowych i kamiennych. Naprawy i wzmocnienia konstrukcji budowlanych: budownictwo ogólne: XXX Jubileuszowe Ogólnopolskie Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji, Szczyrk, 25-28 marca 2015 roku. T.2, Wykłady. – Bielsko-Biała: Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa. Oddział w Bielsku-Białej, 2015. – s. 213-231: fot., rys., schem. – Bibliogr. 14 poz. – ISBN 978-83-932934-4-5 (T. 2). – ISBN 978-83-932934-6-9 (całość).
2. Drobiec Ł. Przyczyny uszkodzeń murów. XXII Ogólnopolska Konferencja „Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji”, Szczyrk 2007.
3. Stawiski B. Konstrukcje murowe. Naprawy i wzmocnienia. Oficyna Wydawnicza POLCEN, Warszawa 2014, ISBN 978-83-89234-64-3.
4. Żenczykowski W. Budownictwo ogólne. t. 2/1, t. 2/2, Arkady, Warszawa 1981.
5. Binda L., Modena C., Baronio G. Strengthening of masonries by injection technique. (3rd Edition), Proc. of 6 NAMC, Vol. I (1993), pp. 1-14.
6. Binda L., Modena C., Baronio G., Abbaneo S., Repair and investigation techniques for stone masonry walls. Construction and Building Materials 11(3) (1997) 133-142.
7. Binda L., Modena C., Baronio G., Gelmi A. Experimental qualification of injection admixtures used for repair and strengthening of stone masonry walls. (3rd Edition), 10th Int. Brick/Block Masonry Conf., Calgary, Vol.2 (1994), pp. 539-548.
8. Hendry A.W. Structural Masonry. MacMillan Education Ltd, 1990.
9. Santa-Maria H., Alcaino P. Repair of in-plane shear damaged masonry walls with external FRP. Construction and Building Materials 25(3) (2011) 1172-1180.
10. Małyszko L., Orłowicz R. Konstrukcje murowe. Zarysowania i naprawy. Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn, 2000.
11. Masłowski E., Spiżewska D. Wzmacnianie konstrukcji budowlanych. wyd. 3, Arkady, Warszawa, 2000.
12. Rudziński L. Konstrukcje murowe – remonty i wzmocnienia. Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce, 2010.
13. Sousa H., Thomaz E., Humberto R., Morton J., Silva J.M., Corrêa M., Pfeffermann O., Lourenço Paulo B., Vicente Romeu S., Sousa R. Defects in Masonry Walls. Guidance on Cracking: Identification, Prevention and Repair. International Council for Research and Innovation in Building and Construction CIB W023 – Wall Structures.
14. Triantafillou T.C. Strengthening of masonry structures using epoxy-bonded FRP J Compos Constr ASCE 2(2) (1998) 96-104.