Degradation processes and the methods of securing wall crests

Maciej Trochonowicz1, Bogusław Szmygin1
1Monument Conservation Department, Architecture and Civil Engineering Faculty, Lublin University of Technology

© 2016 Budownictwo i Architektura. Publikacja na licencji Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 (CC BY-NC-SA 4.0)

Cytowanie: Budownictwo i Architektura, vol. 16(4) (2017) 209-223, ISSN 1899-0665, DOI: 10.24358/Bud-Arch_17_164_14

Historia:
Opublikowano: 29-01-2018

Streszczenie:

The protection of historical ruins requires solution of doctrinal and technical problems. Technical problems concern above all preservation of walls, which are exposed to the influence of atmospheric factors. The problem that needs to be solved in any historic ruin is securing of wall crests. Form of protection of the wall crests depends on many factors, mainly technical features of the wall and architectural and conservatory vision. The following article presents three aspects important for protection of wall crests. Firstly, analysis of features of the wall as a structure, secondly the characteristics of destructive agents, thirdly forms of protection of wall crests. In the summary of the following article, advantages and disadvantages of each method of preservation of the wall crests were presented.

Słowa kluczowe:

historical ruin, wall crests degradation, securing of wall crests


Degradation processes and the methods of securing wall crests

Abstract:

The protection of historical ruins requires solution of doctrinal and technical problems. Technical problems concern above all preservation of walls, which are exposed to the influence of atmospheric factors. The problem that needs to be solved in any historic ruin is securing of wall crests. Form of protection of the wall crests depends on many factors, mainly technical features of the wall and architectural and conservatory vision. The following article presents three aspects important for protection of wall crests. Firstly, analysis of features of the wall as a structure, secondly the characteristics of destructive agents, thirdly forms of protection of wall crests. In the summary of the following article, advantages and disadvantages of each method of preservation of the wall crests were presented.

Keywords:

historical ruin, wall crests degradation, securing of wall crests.


Literatura / References:

1. Ashurst J. Conservation of Ruins, Oxford 2007.
2. Głuszek C. Współczesne uzupełnienia historycznych ruin zamkowych – charakterystyka problemu, [w:] Zamki w ruinie – Zasady postępowania konserwatorskiego, Warszawa-Lublin 2012.
3. Hanssen, S.V., Viles, H.A. Can plants keep ruins dry? A quantitative assessment of the effect of soft capping on rainwater flows over ruined walls, Ecological Engineering 71 (2014).
4. Jasieńko J., Mierzejewska O, Hamrol K., Misztal W. Fixing the Wall crests in historic building structures to be exhibited as permanent ruin, Conservation News 30/2011
5. Lee Z., Viles H.A., Wood C.H. Soft capping historic walls: A better way of conserving ruins?, English Heritage Research Project Report, 2009
6. Łukaszewicz J. W. Współczesne materiały budowlane w konserwacji ruin, [w:] Zamki w ruinie – Zasady postępowania konserwatorskiego, Warszawa-Lublin 2012.
7. Przyłęcki M. Techniczno-biologiczna metoda zabezpieczania i ekspozycji murów trwałych ruin, Ochrona Zabytków 34(1-2) (1981)
8. Stępień P. M. Dwa zamki pienińskie – Czorsztyn i Pieniny. Projekty, prace i kilka refleksji, [w:] Zamki w ruinie – Zasady postępowania konserwatorskiego, Warszawa-Lublin 2012.
9. Szmygin B. Historyczne ruiny średniowiecznych zamków w Polsce – Ocena stanu zasobu i prac konserwatorskich, [w:] Zamki w ruinie – Zasady postępowania konserwatorskiego, Warszawa-Lublin 2012.
10. Tajchman J. Metoda zabezpieczania i rewitalizacji ruin historycznych jako szczególny rodzaj konserwacji i restauracji zabytków architektury, Materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, Gubin 2008.
11. Tajchman J. Na czym polega metoda ochrony, konserwacji i zagospodarowania ruin zamkowych, [w:] Zamki w ruinie – Zasady postępowania konserwatorskiego, Warszawa-Lublin 2012.
12. Trochonowicz M. Korozja biologiczna w obiektach budowlanych, [w:] Wybrane zagadnienia ochrony i konserwacji zabytków architektury, Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej Lublin 2007.