Rusztowania budowlane – przepisy a praktyka

Scaffolding – regulations and practice

Autor: Michał Pieńko, Aleksander Robak, Ewa Błazik-Borowa

Strony: 005-012
Opublikowano: 01-06-2016


Detale projektowe jako jedna z przyczyn wad pierwotnych żelbetowych stropów w garażu wielostanowiskowym

Design details recognized as the reasons of defects of reinforced concrete floors in the multi-storey garage

Autor: Jerzy Szerafin, Anna Halicka

Strony: 013-018
Opublikowano: 01-06-2016


Czynnik ludzki a skuteczność ochrony przeciwporażeniowej użytkowników prądu elektrycznego w obiektach budowlanych

The human factor and the effectiveness of protection against electric shock of users of electrical energy in buildings

Autor: Andrzej Sumorek

Strony: 019-027
Opublikowano: 01-06-2016


Analiza fazy przygotowawczej rozbiórki obiektu budowlanego

Analysis of phase preparatory demolition of a building

Autor: Anna Sobotka, Joanna Sagan

Strony: 029-035
Opublikowano: 01-06-2016


Automatyka pożarowa budynku w cyklu jego życia – metody weryfikacji działania, problemy z rozbudową systemów

Fire automation in the life cycle of a building – methods of verification, issues with system upgrade

Autor: Wojciech Węgrzyński, Piotr Antosiewicz, Grzegorz Krajewski

Strony: 037-042
Opublikowano: 01-06-2016


Modernistyczne Osiedla Lubelskie będące odpowiedzią na rosnące zapotrzebowania mieszkańców – aspekt synergii

Modernist Estate of Lublin as an answer to demands of society – synergy aspect

Autor: Katarzyna Czapla, Jan Wrana

Strony: 043-050
Opublikowano: 01-06-2016


Elewacje wentylowane – problemy wykonania i odbioru

Ventilated facades – problems of execution and acceptance of works

Autor: Ołeksij Kopyłow

Strony: 051-056
Opublikowano: 01-06-2016


Działania organów administracji publicznej w odniesieniu do obiektów budowlanych podczas ich użytkowania

The actions of public administration bodies regarding building objects during their exploitation

Autor: Robert Lenarcik

Strony: 057-063
Opublikowano: 01-06-2016


Impact assessment of effectiveness of thiourea and THAM for corrosion process on carbon steel in calcium chloride environment

Autor: Szymon Malinowski, Justyna Jaroszyńska-Wolińska

Strony: 064-072
Opublikowano: 01-06-2016


Socjalne właściwości użytkowe budynków mieszkalnych w świetle badań ankietowych

Social utility properties of residential buildings in the light of the survey

Autor: Zygmunt Orłowski, Aleksandra Radziejowska

Strony: 073-078
Opublikowano: 01-06-2016


Awaria budynku zabytkowego w wyniku realizacji prac budowlanych w sąsiedztwie

The failure of the listed building as result of the realization of construction work in the neighbourhood

Autor: Tomasz Błaszczyński

Strony: 079-086
Opublikowano: 01-06-2016


Rewitalizacja zabytkowych budynków mieszkalnych w centrach małych ośrodków miejskich Ukrainy Zachodniej

Regeneration of historic residential blocks in small city centers of Western Ukraine

Autor: Мaksym Yasinskyy

Strony: 087-100
Opublikowano: 01-06-2016


Zagospodarowanie Podzamcza w Lublinie – głos w dyskusji o budynku Nadstawna 2-4

Podzamcze in Lublin – spatial development and opinion on the building Nadstawna 2-4

Autor: Łukasz Borowski, Olga Skoczylas, Krzysztof Nepelski

Strony: 101-111
Opublikowano: 01-06-2016


Revitalization as a synergistic effect

Autor: Katarzyna Szmygin

Strony: 113-118
Opublikowano: 01-06-2016