Wpływ sposobu modelowania przęseł mostów niskowodnych na wartość maksymalnych naprężeń w dźwigarach głównych

Influence of modeling of low-water bridge spans on the maximum value of stress in the main girders

Autor: Artur Duchaczek

Strony: 005-015
Opublikowano: 01-12-2016


Cyclists as the element that creates the city

Cyclists as the element that creates the city

Autor: Katarzyna Szmygin

Strony: 017-022
Opublikowano: 01-12-2016


Konstrukcje drewniane w architekturze sakralnej dawniej i dziś

Wooden construction in sacral architecture in the past and today

Autor: Wojciech Mielnik

Strony: 023-031
Opublikowano: 01-12-2016


Selection of subcontractors using ordinal ranking methods based on Condorcet approach

Selection of subcontractors using ordinal ranking methods based on Condorcet approach

Autor: Sławomir Biruk, Piotr Jaśkowski

Strony: 033-040
Opublikowano: 01-12-2016


Agrorecreational ecoparks in the quarries territory as a new type of urban production (on the example of Kryvbas)

Agrorecreational ecoparks in the quarries territory as a new type of urban production (on the example of Kryvbas)

Autor: Taras Rudenko, Tetiana Mukha, Mariia Rudenko

Strony: 041-051
Opublikowano: 01-12-2016


Analiza wpływu wytrzymałości betonów składowych jako czynnika kształtującego nośność niezbrojonego styku zespolonych elementów betonowych

An analysis of the impact strength of concrete components as a factor influencing the bond strength in unreinforced composite concrete elements

Autor: Dominika Franczak-Balmas

Strony: 053-061
Opublikowano: 01-12-2016


Pożarowe analizy konstrukcji w aspekcie zjawisk fizycznych obserwowanych podczas prób jednoosiowego rozciągania stali

Fire analysis of structures in terms of physical phenomena observed during uniaxial tensile tests of steel

Autor: Wojciech Skowroński

Strony: 063-074
Opublikowano: 01-12-2016


Zastosowanie pyłu bazaltowego, jako substytutu piasku w zaprawie i betonie cementowym

Use of basalt powder in a cementitious mortar and concrete as a substitute of sand

Autor: Magdalena Dobiszewska

Strony: 075-085
Opublikowano: 01-12-2016


Jakość i warunki życia w Siechnicach – badanie społeczne

The quality and conditions of life in Siechnice – social research

Autor: Milena Stettner

Strony: 087-100
Opublikowano: 01-12-2016


Ocena zmniejszenia strat energii cieplnej budynku wielorodzinnego w wyniku przeprowadzonej termomodernizacji

The rating of reduce the loss of heat energy in multi-family building as a result of the thermomodernization

Autor: Monika Jarosz-Hadam, Stanisław Fic

Strony: 101-108
Opublikowano: 01-12-2016


Badania parametrów dynamicznych i materiałowych elementów żelbetowych z dodatkiem zeolitu i plastyfikatora

The studies of the dynamic and material parameters of reinforced concrete elements with the addition of zeolite tuffs and plasticizer

Autor: Jacek Szulej

Strony: 109-116
Opublikowano: 01-12-2016


Regeneracja bitumicznych nawierzchni drogowych modyfikatorami otrzymywanymi z surowców ekologicznych

Regeneration of pavement with modifiers based on ecological materials

Autor: Michał Babiak, Maria Ratajczak, Jacek Kosno

Strony: 117-126
Opublikowano: 01-12-2016


Interpretacja niezgodności spawalniczych w złączu T-joint z podkładką podczas badań ultradźwiękowych

Interpretation of the welding incompatibility in the T-joint with backing strip during ultrasonic test

Autor: Marcin Górecki, Michał Jordan

Strony: 127-137
Opublikowano: 01-12-2016


Wyznaczanie korytarzy przewietrzających przy użyciu metody morfometrycznej dla wybranego fragmentu miasta Łodzi

Detection of ventilation paths using morphometric method in the selected part of Lodz

Autor: Anna Bochenek, Katarzyna Klemm

Strony: 139-151
Opublikowano: 01-12-2016


Próba zastosowania metody elementów dyskretnych w mechanice ciała stałego

An attempt to use Discrete Element Method in solid mechanics

Autor: Tomasz Nowicki

Strony: 153-162
Opublikowano: 01-12-2016


Analiza porównawcza badań wilgotnościowych metodą chemiczną w stosunku do badań grawimetrycznych wybranych materiałów budowlanych

Comparative analysis of survey on humidity carried out by chemical way in proportion to gravimetric survey on selected building materials

Autor: Maciej Trochonowicz, Bartosz Szostak, Daniel Lisiecki

Strony: 163-171
Opublikowano: 01-12-2016


Ochrona wartości przestrzennych i kulturowych Śródmieścia Lublina poprzez zachowanie modernistycznego gmachu Powszechnego Domu Towarowego w Lublinie

Protecting of spatial and cultural value of Downtown Lublin, by maintenance of modernist edifice of the Universal Department Store in Lublin

Autor: Karol Krupa, Maciej Trochonowicz

Strony: 173-181
Opublikowano: 01-12-2016


Analiza wyznaczania konsystencji lessów lubelskich na podstawie wyników sondowań statycznych CPT

The analysis of consistency evaluation of the loess in Lublin based on CPT tests

Autor: Krzysztof Nepelski, Agnieszka Lal, Małgorzata Franus

Strony: 183-194
Opublikowano: 01-12-2016


Analiza pracy wspornikowej belki kompozytowej z uwzględnieniem różnej grubości i lokalizacji spoiny klejowej wykonanej z materiału sprężysto-idealnie plastycznego

Analysis of cantilever composite beam work with regards to the different thickness and location of adhesive joint made of elastic-ideally plastic material

Autor: Bartosz Kawecki, Jerzy Podgórski

Strony: 195-208
Opublikowano: 01-12-2016