Synergia w nieidealnym mieście „idealnym” – próby integrowania Zamościa

Synergy in non-ideal „ideal city” – the attempts to integrate Zamość

Autor: Jan Wrana

Strony: 005-018
Opublikowano: 11-04-2017


Synergia jako kryterium oceny projektów rewitalizacji śródmieść

Synergy as a criterion for evaluation of projects revitalization of city centers

Autor: Adam Derlatka

Strony: 018-028
Opublikowano: 11-04-2017


Recovering visual contacts in the historic cityscape

Autor: Yuliia Frolova

Strony: 029-036
Opublikowano: 11-04-2017


Wykorzystanie obiektu zabytkowego o charakterze użyteczności publicznej na współczesną funkcję użytkową

The use of public utility facility entered into the register of monuments to fulfill the contemporary occupancy function

Autor: Mieczysław Brzozowski, Katarzyna Święcicka-Brzozowska

Strony: 037-058
Opublikowano: 11-04-2017


Zmienna przestrzeń teatralna a synergia

Variable theater space and synergy

Autor: Piotr Obracaj

Strony: 059-068
Opublikowano: 11-04-2017


Sakrum a Synergia

Sacrum versus Synergy

Autor: Jurij Kryworuczko, Bogusław Podhalański

Strony: 069-080
Opublikowano: 11-04-2017


„Plomba w zabudowie” – element scalający

„Seal in the building” – the integration element

Autor: Piotr Gleń, Bartosz Szostak

Strony: 081-088
Opublikowano: 11-04-2017


Poznańska Śródka – granice fizyczne i mentalne w mieście

Śródka District in Poznan – physical and mental borders within the city

Autor: Teresa Bardzińska-Bonenberg

Strony: 089-098
Opublikowano: 11-04-2017


Transformacja dzielnic staromiejskich w Polsce i Niemczech po 1989/1990 roku

Transformation of old-town’s districts after 1989/1990 in Poland and Germany

Autor: Piotr Fiuk

Strony: 099-108
Opublikowano: 11-04-2017


Synergy of contemporary architecture and materials science

Autor: Petro Rychkov, Nataliya Lushnikova

Strony: 109-118
Opublikowano: 11-04-2017


Z parteru miasta

From the ground floor of the city

Autor: Wacław Seruga

Strony: 119-138
Opublikowano: 11-04-2017


Światło w architekturze i urbanistyce – niedoceniane spoiwo miasta

Light in architecture and urban planning
– the underestimated element bonding the city

Autor: Małgorzata Bartnicka

Strony: 139-152
Opublikowano: 11-04-2017


Space Syntax w strukturze komunikacyjnej dzielnicy Kośminek w Lublinie

Space Syntax in communication structure of Lublin’s district – Kośminek

Autor: Wojciech Kocki, Bartłomiej Kwiatkowski

Strony: 153-164
Opublikowano: 11-04-2017


Miasto jako organizm przyjazny człowiekowi

City as a human-friendly organism

Autor: Aleksandra Prokopska, Anna Martyka

Strony: 165-174
Opublikowano: 11-04-2017


Znaczenie przestrzeni w procesie scalania miasta

The importance of the space in the process of merging the city

Autor: Aleksandra Hereć, Michał Pieczka, Olga Skoczylas

Strony: 175-182
Opublikowano: 11-04-2017


O synergii planu w urbanistyce

On the synergy of urban plan

Autor: Zbigniew Zuziak

Strony: 183-198
Opublikowano: 11-04-2017


Synergetyka a planowanie urbanistyczne i projektowanie architektoniczne

Synergy in architectural design and urban planning

Autor: Krzysztof Lenartowicz

Strony: 199-212
Opublikowano: 11-04-2017


Synergia w ekonomii, jako czynnik miastotwórczy w Chinach

Synergy in economics, as an element of urban creation in China

Autor: Dariusz Gaweł

Strony: 213-222
Opublikowano: 11-04-2017


Synergiczna pełnia współczesnej architektury willowej w przestrzeni miasta

Synergistic completeness of contemporary villa architecture in urban space

Autor: Monika Gała-Walczowska

Strony: 223-232
Opublikowano: 11-04-2017


Synergia w architekturze kurortu nadmorskiego – studium przypadku Sopot

Synergy in the seaside resort architecture – Sopot case study

Autor: Krystyna Pokrzywnicka

Strony: 233-244
Opublikowano: 11-04-2017