Synergia w architekturze kurortu nadmorskiego – studium przypadku Sopot

Krystyna Pokrzywnicka1
1 Katedra Architektury Służby Zdrowia, Wydział Architektury, Politechnika Gdańska

© 2017 Budownictwo i Architektura. Publikacja na licencji Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 (CC BY-NC-SA 4.0)

Cytowanie: Budownictwo i Architektura, vol. 16(1) (2017) 233-244, ISSN 1899-0665, DOI: 10.24358/Bud-Arch_17-161_20

Historia:
Opublikowano: 11-04-2017

Streszczenie:

Sopot – znany nadbałtycki kurort stanowi znakomite pole badań nowych tendencji kreacji przestrzeni miejskiej w obszarze architektury mieszkaniowej, (pensjonatowej) obiektów ochrony zdrowia oraz rekreacyjno-sportowej, także, co bardzo ważne – relacji miasta i pasma przyplażowego, intensyfikacji komunikacji wewnętrznej pomiędzy dzielnicami dolnej i górnej strefy miejskie oraz komunikacji miedzy miastami w paśmie Aglomeracji Trójmiejskiej. W związku z ambitnymi planami przebudowy przestrzennej tkanki miejskiej w dolnym Sopocie następuje niekorzystne zaburzenia tożsamości krajobrazu miejskiego poprzez przesunięcie środka energetyzujące go przestrzenie publiczne z terenu styku lądu i wody (mola) – na place o charakterze typowo miejskim.

Słowa kluczowe:

energia przestrzeni publicznej na styku lądu i wody, miasto nadmorskie, uzdrowisko nadmorskie – degradacja, molo jako przypadek przestrzeni komercyjnej


Synergy in the seaside resort architecture – Sopot case study

Abstract:

Sopot – the most famous Baltic sea resort is excellent field for newest tendencies of researches, new tendencies for innovative thinking of spatial creation and synergy between commercial architecture, healthcare architecture and sport architecture in this sea-side town area. But number one is recognizing the relationship between seaside area and the city, as well as communication between three parts of the town, and energy cooperating between this areas of New Sopot.

Keywords:

architecture without energy, energy of the seaside public space, seaside town, energy disfunction of the seaside town, “Molo at Sopot“ as the commercial space