Synergia terenów wystaw światowych i struktur przestrzennych miast-gospodarzy

Synergy of World’s Exhibitions areas and spatial structures of host cities

Autor: Izabela Sykta

Strony: 005-030
Opublikowano: 12-07-2017


Wpływ miejsc kultu na kształtowanie i integrację przestrzeni publicznych w mieście

The influence of places of worship on the formation and integration of public spaces in the city

Autor: Joanna Gil-Mastalerczyk

Strony: 031-038
Opublikowano: 12-07-2017


Wykorzystanie nieużytków miejskich jako przestrzeni międzygatunkowych – analiza efektów wprowadzenia

Urban wasteland arrangement as an polyspeces area – effects of implementation – the analysis

Autor: Justyna Kleszcz

Strony: 039-052
Opublikowano: 12-07-2017


Idea smart city a przeciwdziałanie degradacji miast

Smart city idea and alleviation of the cities’ degradation

Autor: Natalia Gorgol

Strony: 053-063
Opublikowano: 12-07-2017


Kultur Büro Elisabeth w Berlinie – kościoły do wynajęcia

Kultur Büro Elisabeth in Berlin – Churches To Let

Autor: Marta Alina Rusnak

Strony: 065-080
Opublikowano: 12-07-2017


Budżet obywatelski w Katowicach i jego konsekwencje w przestrzennym zagospodarowaniu miasta

Citizen’s budget in Katowice and its consequences in spatial development of the city

Autor: Karolina Studencka

Strony: 081-088
Opublikowano: 12-07-2017


Warsztaty studenckie – czerwiec 2016 – powrotem pamięci do bohaterów Ziemi Chełmskiej

Student workshops – June 2016 – back to the memory of heroes of Chełm district

Autor: Jan Wrana

Strony: 089-108
Opublikowano: 12-07-2017


Odpowiedzialność kierownika budowy za bezpieczeństwo na budowie

The responsibility of the construction manager for the construction site safety

Autor: Michał Czopek

Strony: 109-117
Opublikowano: 12-07-2017


Porównanie zasad projektowania żelbetowych kominów przemysłowych

The comparison of design rules for reinforced concrete chimneys

Autor: Marta Słowik, Amanda Akram

Strony: 119-129
Opublikowano: 12-07-2017


Właściwości zapraw cementowych modyfikowanych wybranymi popiołami

Properties of cement mortars modified by selected ashes

Autor: Monika Bała, Monika Łukawska, Wojciech Piasta

Strony: 131-140
Opublikowano: 12-07-2017


Analysis of the distribution of temperature and humidity in different variants of external walls made of hemp-lime composite

Analysis of the distribution of temperature and humidity in different variants of external walls made of hemp-lime composite

Autor: Anna Alberska, Przemysław Brzyski

Strony: 141-151
Opublikowano: 12-07-2017


Model matematyczny bilansu energetycznego okien w budynkach mieszkalnych

The mathematical model of energy balance for windows in residential buildings

Autor: Joanna Borowska, Walery Jezierski

Strony: 153-160
Opublikowano: 12-07-2017