Dostęp do artykułów on-line

Strona w budowie. Dostęp do Aktualnego numeru oraz Archiwum poprzez linki: http://wbia.pollub.pl/pl/o-wydziale/czasopismo-budownictwo-i-architektura/aktualny-numer http://wbia.pollub.pl/pl/o-wydziale/czasopismo-budownictwo-i-architektura/wersje-numerow-on-line