wpis w: Vol 1 | 0

Tytuł: Rola zasad estetycznych w procesie projektowania konstrukcji mostowych Autor: Krzysztof Śledziewski

wpis w: Vol 1 | 0

Tytuł: Rozwój systemów projektowania i zarządzania w budownictwie drogowym – od Euklidesa i systemów CAD do eLBIM w terenach wrażliwych środowiskowo i społecznie. Autor:  Joanna Bohatkiewicz, Janusz Bohatkiewicz

wpis w: Vol 1 | 0

Tytuł: Analizy i badania potrzeb oraz możliwości ochrony przed hałasem w otoczeniu dróg wojewódzkich Województwa Śląskiego Autor: Zbigniew Tabor, Janusz Bohatkiewicz

wpis w: Vol 1 | 0

Tytuł: Prędkość i jej wpływ na wypadki na drogach z udziałem zwierząt Autor: Wioleta Czarnecka

wpis w: Vol 1 | 0

Tytuł: Skrzyżowania z wyspą centralną – przepustowość, warunki ruchu oraz wpływ na klimat akustyczny Autor: Marek Motylewicz

wpis w: Vol 1 | 0

Tytuł: Wpływ oddziaływań środowiskowych na obiekty zabytkowe – na przykładzie mostku nad dawną „Głęboką Drogą” w Puławach Autor: Beata Klimek

wpis w: Vol 1 | 0

Tytuł: Space Syntax w strukturze komunikacyjnej Lublina. Autor: Wojciech Kocki, Bartłomiej Kwiatkowski

wpis w: Vol 1 | 0

Tytuł: Study of spatial development around the Lutoslawski bridge in Kalinowszczyzna, Lublin Autor: Sofya Matskevich, Sławomir Karaś

wpis w: Vol 1 | 0

Tytuł: Analiza statyczna i modalna Mostu Solidarności w Płocku Autor:  Jarosław Bęc, Michał Jukowski