wpis w: Vol 1 | 0

Tytuł: Wykorzystanie destruktu asfaltowego – konieczność i innowacja. Autor: Wojciech Bańkowski, Dariusz Sybilski, Jan Król, Karol Kowalski, Piotr Radziszewski, Piotr Skorek

wpis w: Vol 1 | 0

Tytuł: Ekologiczne, estetyczne i ekonomiczne aspekty konstrukcji gruntowo-powłokowych na przykładzie przebudowy mostu drogowego w Żórawinie. Autor: Grzegorz Antoniszyn

wpis w: Vol 1 | 0

Tytuł: Przeobrażanie się przestrzeni miasta i osiedli związane ze zmianami stylu życia mieszkańców. Autor: Olga Skoczylas

wpis w: Vol 1 | 0

Tytuł: Dobór sprzętu budowlanego koparek i samochodów amowyładowczych w aspekcie minimalizacji emisyjności CO2 z wykorzystaniem metod prognostycznych. Autor: Magdalena Rogalska

wpis w: Vol 1 | 0

Tytuł: Zastosowanie mieszanek mineralno-asfaltowych o obniżonej temperaturze zagęszczania z dodatkiem zeolitów w warunkach rzeczywistych. Autor: Agnieszka Woszuk, Wojciech Franus

wpis w: Vol 1 | 0

Tytuł: Mieszanki mineralno-cementowo-emulsyjne (MMCE) modyfikowane miałem gumowym. Autor: Jerzy Kukiełka, Marcin Dębiński

wpis w: Vol 1 | 0

Tytuł: Stalowe ruszty jako innowacyjne nawierzchnie dróg tymczasowych. Autor: Artur Juszczyk, Adam Wysokowski

wpis w: Vol 1 | 0

Tytuł: Określanie poziomu tłumienia drgań w mostach i kładkach dla pieszych. Autor: Jacek Szulej, Paweł Ogrodnik