Experimental modal analysis in research

Autor: Mariusz Żółtowski, Krzysztof Napieraj

Strony: 005-012
Opublikowano: 01-12-2017


Ocena dynamiczna projektowanego kratownicowego mostu kolejowego w świetle Eurokodów

The evaluation of dynamic of designed truss railway bridge in the light of Eurocodes standards

Autor: Radosław Oleszek, Mirosław Wyrzykowski, Krzysztof Grej, Jerzy Bąk

Strony: 013-024
Opublikowano: 02-12-2017


Evaluation of degradation of bricks using FRF

Autor: Mariusz Żółtowski, Krzysztof Napieraj

Strony: 025-036
Opublikowano: 02-12-2017


Innovative buildings and structures as a means of humanization of urban space

Autor: Maksim Votinov, Olga Smirnova

Strony: 037-043
Opublikowano: 02-12-2017


Importowanie mapy zasadniczej do modelu BIM

Importing the basic map to the BIM model

Autor: Andrzej Szymon Borkowski

Strony: 045-051
Opublikowano: 02-12-2017


Cechy mechaniczne matryc cementowych i cementowo-asfaltowych z dodatkiem miału gumowego

Mechanical properties of cement and cement-asphalt matrices with rubber powder

Autor: Jerzy Kukiełka

Strony: 053-063
Opublikowano: 02-12-2017


Visual symbols of new identity in cities of modern Ukraine during the interwar period

Symbole wizualne nowej tożsamości w miastach dzisiejszej Ukrainy w okresie międzywojennym

Autor: Svitlana Linda, Olga Mykhaylyshyn

Strony: 065-076
Opublikowano: 02-12-2017


Wpływ stanu zachowania materiału konstrukcyjnego na nośność zabytkowych drewnianych słupów, w żuławskich domach podcieniowych, z XVIII i XIX wieku

The impact of maintenance on wood column capacity of the XVIIIth to XIXth century of arcaded houses from the Żuławy region

Autor: Tomasz Zybała

Strony: 077-094
Opublikowano: 02-12-2017


Numerical modelling of hydraulically bonded mixture with rubber admixture due to applied mechanical loadings

Autor: Daniel Pietras, Tomasz Sadowski

Strony: 095-102
Opublikowano: 02-12-2017


Belka czy płyta? Klasyfikacja elementów konstrukcyjnych w świetle teorii wytrzymałości materiałów oraz literatury inżynierskiej

A beam or a slab? Classification of structural members according to the theory of solid mechanics and engineering literature

Autor: Marcin Samborski, Marta Słowik

Strony: 103-112
Opublikowano: 02-12-2017


Podsumowanie badań laboratoryjnych piaskowca pod kątem analizy wyrywania kotwy

Summary of laboratory tests of sandstone for pull-out test analysis

Autor: Jakub Gontarz, Jerzy Podgórski, Marek Kalita, Michał Siegmund

Strony: 113-123
Opublikowano: 03-12-2017


Analiza wpływu szorstkości powierzchni styku jako parametru kształtującego nośność styku zespolonych elementów betonowych

An analysis of the impact surface roughness of concrete substrate as a factor influencing the bond strength in composite concrete elements

Autor: Dominika Franczak-Balmas

Strony: 125-134
Opublikowano: 03-12-2017


Analiza osiadania wybranych typów znaków osnowy geodezyjnej

The analysis of the settlement of the various types of geodetic benchmarks

Autor: Łukasz Borowski, Agnieszka Lal, Krzysztof Nepelski

Strony: 135-142
Opublikowano: 03-12-2017


Skały Lubelszczyzny w budownictwie i architekturze regionu – glaukonit

Lubelszczyzna rocks in the construction and architecture of the region – glaukonityte

Autor: Lucjan Gazda

Strony: 143-154
Opublikowano: 03-12-2017


Porównanie charakterystyk różnych wytrzymałości betonu żwirowego o zmiennym wskaźniku w/c

Comparison of different strength characteristics of gravel concrete with variable index w/c

Autor: Stanisław Fic, Andrzej Szewczak

Strony: 155-166
Opublikowano: 03-12-2017