Social investigations as a measuring instrument of construction industry in the areas of Polish districts with prefabricated buildings

Anna Ewa Ostańska1
1Department of Architecture and Urban Planning, Lublin University of Technology, Poland

© 2016 Budownictwo i Architektura. Publikacja na licencji Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 (CC BY-NC-SA 4.0)

Cytowanie: Budownictwo i Architektura, vol. 16(4) (2017) 113-126, ISSN 1899-0665, DOI: 10.24358/Bud-Arch_17_164_07

Historia:
Opublikowano: 09-01-2018

Streszczenie:

We analyze Town area with prefabricated buildings of poor energetic quality. We survey opinions on possible energetic improvements according to inhabitants´ age. Inhabitants are interested in improvements and willing to pay. Inhabitants want information on possible pro-energetic solutions. Surveys like this encourage people to think of benefits of energetic improvements.

Słowa kluczowe:

energetic quality; social inquiries; living quality; prefabricated buildings, sustainable energy systems


Badania społeczne, jako instrument zwiększający efektywność energetyczną budownictwa w obszarach osiedli polskich z budynkami prefabrykowanymi

Abstract:

Analizujemy obszary miejskie z prefabrykowanymi budynkami o niskiej jakości energetycznej. Za pomocą ankiety badamy opinie na temat możliwych ulepszeń energetycznych i analizujemy według wieku mieszkańców. Mieszkańcy są zainteresowani zmianami i chętni by brać udział w finansowaniu. Mieszkańcy potrzebują informacji na temat możliwych rozwiązań proekologicznych. Tego rodzaju ankiety zachęcają ludzi do myślenia o korzyściach z ulepszeń energetycznych.

Keywords:

jakość energetyczna, ankiety społeczne, jakość życia, prefabrykowane budynki, systemy energii odnawialnej


Literatura / References:

1. Nair G., Mahapatra K., Gustavsson L. Implementation of energy-efficient windows in Swedish single-family houses. Appiled Energy 89 (2012) 329–338.
2. Guerra-Santin O., Itard L., Visscher H., The effect of occupancy and building characteristics on energy use for space and water heating in Dutch residential stock. Energy and Buildings 41 (2009) 1223-1232.
3. Herkel S., Knapp U., Pfafferott J. Towards a model of user behaviour regarding the manual control of windows in office buildings. Building and Environment 43 (2008) 588-600.
4. Rijal H.B., Tuohy P., Humphreys M.A., Nicol J.F. Using results from field surveys topredict the effect of open windows on thermal comfort and energy use in buildings. Energy and Buildings 39 (2007) 823-836.
5. Schweiker M., Shukuya M., Comparison of theoretical and statistical models of air-conditioning-usage behavior in a residential setting under Japanese climatic conditions. Building and Environment 44 (2009) 2137-2149.
6. Martinaitis V., Kazakevičiusb E., Vitkauskasb A. A two-factor method for appraising building renovation and energy efficiency improvement projects. Energy Policy 35 (2007) 192–201.
7. Kyrö R., Heinonen J., Säynäjoki A., Junnila S. Occupants have little influence on the overall energy consumption in district heated apartment buildings. Energy and Buildings 43 (2011) 3484–3490.
8. Djurica N., Novakovicb V. Identifying important variables of energy use in low energy office building by using multivariate analysis. Energy and Buildings 45 (2012) 91–98.
9. Vinea EL., Kazakevicius E. Residential energy use in Lithuania: the prospects for energy efficiency. Energy 24 (1999) 591–603.
10. Kazakevicius E., Schipper L., Meyers S. The residential space heating problem in Lithuania. Energy Policy 26(11) (1998) 831-858.
11. Mlecnik E., Schützec T., Jansena S.J.T., de Vriesc G., Visschera H.J., van Halc A. End-user experiences in nearly zero-energy houses. Energy and Buildings 49 (2012) 471–478.
12. Baek C.H., Park S.H. Changes in renovation policies in the era of sustainability. Energy and Buildings 47 (2012) 485–496.
13. Yu P.C.H., Chow W.K. A discussion on potentials of saving energy use for commercial buildings in Hong Kong. Energy 32 (2007) 83–94.
14. Klein L., Kwak J-Y., Kavulya G., Jazizadeh F., Burcin Becerik-Gerber B., Varakantham P., Tambe M. Coordinating occupant behavior for building energy and comfort management using multi-agent systems. Automation in Construction 22 (2012) 525–536.
15. Fabi V., Andersen R.V., Corgnati S., Olesen B.W. Occupants’ window opening behaviour: A literature review of factors influencing occupant behaviour and models. Building and Environment 58 (2012) 188-198.
16. Ostańska A. Podstawy metodologii tworzenia programów rewitalizacji dużych osiedli mieszkaniowych wzniesionych w technologii uprzemysłowionej na przykładzie osiedla im. St. Moniuszki w Lublinie, Politechnika Lubelska, Monografie Wydziału Inżynierii Budowlanej i Sanitarnej Vol. 1, Wydawnictwa Uczelniane Lublin 2009, p. 1-173 (Methodological rudiments of creating programs of revitalization of big housing quarters built in industrialized technology, on the example of St. Moniuszko’s quarter in Lublin).
17. Taczanowska T., Ostańska A. Dokładność realizacji a potrzeba modernizacji budynków wielkopłytowych. Wydawnictwo Medium 2012, p. 1-184 (Accuracy of accomplishment vs. the necessity of modernization of large panel buildings).
18. Ostańska A. Badania społeczne przyczynkiem do opracowania programu rewitalizacji osiedli z budynkami prefabrykowanymi. A monograph of an interdisciplinary character. Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2009, p. 435-446. (Social research as a contribution for elaborating the revitalization program of the quarters with prefabricated buildings).
19. Ostańska A. Możliwości i potrzeby poprawy warunków zamieszkania w opiniach mieszkańców lubelskiego osiedla. Przegląd Budowlany nr 4/2011, miesięcznik PZiTB, p. 182-185. (The possibilities and necessity to improve the dwelling conditions in the opinions of inhabitants of one of Lublin’s quarters).
20. Ostańska A. Ocena możliwości poprawy jakości życia w budynkach prefabrykowanych w opinii ich mieszkańców. Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej 2011. ISSN 2081-3279, p. 361-368. (The assessment of the possibility of the quality of living improvement in prefabricated buildings in the opinion of their inhabitants).
21. Taracha K., Ostańska A., Nowak S. Propozycja poprawy jakości życia w budynkach prefabrykowanych. Przegląd Budowlany nr 09/2012, Miesięcznik PZiTB, Wa-wa 2012, p. 36-41. (The suggestion of improvement of living quality in the prefabricated buildings).
22. Ostańska A. Zmiany w preferencjach mieszkańców osiedla z budynkami prefabrykowanymi po pięciu latach od chwili pierwszej ankiety społecznej. Przegląd Budowlany 12/2010. Miesięcznik PZiTB, p. 46-51. (Preference changes of the inhabitants of a quarter with prefabricated buildings five years after the first social inquiry).
23. Czarnigowska A., Ostańska A. Programy rewitalizacji osiedli z zabudową prefabrykowaną na przykładzie Frankfurtu nad Odrą. Przegląd Budowlany 11/2011, miesięcznik PZiTB, p. 63-67. (Revitalization programs of the quarters with prefabricated buildings on the example of Frankfurt on Odra).
24. Kapller V. z zespołem. Plattenbausiedlungen. Ernrurung des baukulturellen Erbes in Wien und Bratislava. Fraunhofer IRB Verlag 2009, p. 7-220.
25. Data base of the Main Statistical Office, 2011.
26. Nowak Z. Struktura budownictwa mieszkaniowego w miastach, zrealizowanego w technologiach uprzemysłowionych. Centralny Ośrodek Badawczo-Projektowy Budownictwa Ogólnego. Budownictwo i Gospodarka Miejska nr 3/95, p. 11-13. (The structure of the housing constructions in towns accomplished in industrial technologies).
27. Data base of the Ministry of Infrastructure, 2008.
28. Ostańska A. Metoda projektowania działań, służących podwyższaniu efektywności energetycznej budynków mieszkalnych. Lublin 2013, monograph, typescript. (The method of planning activities aimed at increasing the energetic effectiveness of dwelling houses).
29. Bliński T. Terminologia w działalności inwestycyjno-budowlanej, Izba Projektowania Budowlanego. Izba Projektowania Budowlanego, W-wa 2007, p. 206. (Terminology in construction-investement activities).
30. Dąbrowski B. Zróbmy domy ze skrzyń. the source: Internet 2003. (Let’s build houses of boxes).
31. Guerra-Santin O. Behavioural patterns and user profiles related to energy consumption for heating. Energy and Buildings 43 (2011), p. 2662–2672.
32. Sołoducha K. Jak uczłowieczamy wielką płytę? cz.2., the source – Internet – actualization 12.08.2003. (How can we make large panel human? – part 2).
33. Data base of the Central Statistical Office of 31st December 2010.
34. Data base of the Building Society, Lubartów, the state of 2010.
35. Gruszczyński LA. Kwestionariusze w socjologii. Budowa narzędzi do badań surveyowych. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2001, p. 33-34. (Inquries in Sociology. Creating tools for survey investigation).
36. Sztumski J. Wstęp do metod i technik badań społecznych. Uniwersytet Śląski Zeszyt 136. Katowice 1976 i późniejsze (do 2001), p. 38-39 i 98-99. (Introducion to methods and techniques of social research).
37. The Law of 21st November 2008 of supporting thermomodernization and renovation, art. 1.