Selected problems of protecting and managing historical ruins in Poland

Anna Fortuna-Marek1, Bogusław Szmygin1
1Department of Conservation of Built Heritage, Faculty of Civil Engineering and Architecture, Lublin University of Technology

© 2016 Budownictwo i Architektura. Publikacja na licencji Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 (CC BY-NC-SA 4.0)

Cytowanie: Budownictwo i Architektura, vol. 16(4) (2017) 181-194, ISSN 1899-0665, DOI: 10.24358/Bud-Arch_17_164_12

Historia:
Opublikowano: 29-01-2018

Streszczenie:

Historical ruins have long been the object of interest for the research –workers of various disciplines as well as the conservators of historical monuments. The main problem is the form of protection. The standard of protecting ruins in the so-called permanent ruin form was elaborated two centuries ago, however, it is still the subject of numerous discussions, conferences, scientific-research works. The main source of doubts as to the permanent ruin is its incompleteness,(deficiency) illegibility and the highly restricted possibilities of making any use of it, whereas the contemporary protection of monuments assumes their accessibility and the widest possible use for contemporary functions. That is why the main issue in contemporary maintenance of historical ruins is to ensure them a proper management system. The problem of protecting historical ruins has universal character. In Poland it concerns the resources of about 200 historical ruins, first and foremost of the mediaeval castles. That is why the Polish conservator circles have intensified the works aiming at the solution of the problem through the organization of programs, projects and conferences. A highly estimated result of those efforts is a programmatic document entitled “The Protection Charter of Historical Ruins”. It comprises a set of rules that determine the form of maintenance of historical ruins. However, the issues of management, development and use of the historical ruins still await a solution.

Słowa kluczowe:

historical ruins, management and development of the ruins


Selected problems of protecting and managing historical ruins in Poland

Abstract:

Historical ruins have long been the object of interest for the research –workers of various disciplines as well as the conservators of historical monuments. The main problem is the form of protection. The standard of protecting ruins in the so-called permanent ruin form was elaborated two centuries ago, however, it is still the subject of numerous discussions, conferences, scientific-research works. The main source of doubts as to the permanent ruin is its incompleteness,(deficiency) illegibility and the highly restricted possibilities of making any use of it, whereas the contemporary protection of monuments assumes their accessibility and the widest possible use for contemporary functions. That is why the main issue in contemporary maintenance of historical ruins is to ensure them a proper management system. The problem of protecting historical ruins has universal character. In Poland it concerns the resources of about 200 historical ruins, first and foremost of the mediaeval castles. That is why the Polish conservator circles have intensified the works aiming at the solution of the problem through the organization of programs, projects and conferences. A highly estimated result of those efforts is a programmatic document entitled “The Protection Charter of Historical Ruins”. It comprises a set of rules that determine the form of maintenance of historical ruins. However, the issues of management, development and use of the historical ruins still await a solution.

Keywords:

historical ruins, management and development of the ruins.


Literatura / References:

1. Barełkowski R. Społeczna percepcja ruin zamkowych jako referencja dla potrzeb ochrony zabytków, /in:/ Trwała ruina II. Problemy utrzymania i adaptacji. Ochrona, konserwacja i adaptacja zabytkowych murów. ed. B. Szmygin, Lublin – Warszawa 2010, p. 7-16.
2. Barełkowski R. System wartości zabytkowej a ruina, /in:/ Zamki w ruinie – zasady postępowania konserwatorskiego, ed. B. Szmygin i P. Molski, Warszawa – Lublin 2012, pp.37-48.
3. Bogdanowski J. Trwała ruina zamku jako problem konserwatorsko-krajobrazowy. Ochrona Zabytków 1-2 (1977).
4. Bukal G. Zamki w Polsce. Kryteria oceny i formy ochrony, /in:/ Zamki, grody, ruiny. Waloryzacja i ochrona. ed. M. Lewicka, Warszawa – Białystok 2009, pp. 50-64.
5. Chlebowska D. Trwała ruina w Polsce koniecznym świadkiem historycznego krajobrazu. Wiadomości konserwatorskie 1 (2004).
6. Gruszecki A. Konserwacja ruin w Anglii. Ochrona zabytków 3-4 (1958).
7. Dettloff P. Wartości historycznych ruin w Polsce wobec współczesnych zagrożeń i szans ochrony, /in:/ Zamki, grody, ruiny. Waloryzacja i ochrona. ed. M. Lewicka, Warszawa – Białystok 2009, pp. 139-161.
8. Kurek J. Krzyżtopór – doktryna albo życie…, /w:/ Zamki w ruinie zasady postępowania konserwatorskiego. ed. B. Szmygin i P. Molski, Warszawa – Lublin 2012, pp. 160-168.
9. Lewicki J. Ochrona prawna a trwała ruina czy odbudowa. O sprzeczności polskiej teorii i praktyki konserwatorskiej, /in:/ Zamki w ruinie zasady postępowania konserwatorskiego, pod ed. B. Szmygin i P. Molski, Warszawa – Lublin 2012, pp. 58-64.
10. Malawska I. Granice ruin zamkowych i granice ich otoczenie. Czy na podstawie decyzji o wpisie do rejestru zabytków nieruchomych można określić granice przedmiotu, który chronimy?, /in:/ Zamki w ruinie – zasady postępowania konserwatorskiego. ed. B. Szmygin i P. Molski, Warszawa – Lublin 2012, pp. 75-81.
11. Molski P. Pozakonserwatorskie uwarunkowania ochrony zamków w ruinie, /in:/ Zamki w ruinie zasady postępowania konserwatorskiego. ed. B. Szmygin i P. Molski, Warszawa – Lublin 2012, pp. 49-55.
12. Rymaszewski B. Granice adaptacji trwałych – zabytkowych ruin. Refleksje płynące z dziejów ochrony zabytków, /in:/ Trwała Ruina. Problemy utrzymania i adaptacji. ed. B. Szmygin, Lublin 2006, pp. 37-52.
13. Szmygin B. Doktryny i zasady konserwatorskie a współczesne możliwości ich realizacji. Ochrona Zabytków 2 (1997).
14. Szmygin B. Historyczne ruiny średniowiecznych zamków w Polsce – ocena stanu zasobu i prac konserwatorskich, /in:/ Zamki w ruinie zasady postępowania konserwatorskiego. ed. B. Szmygin i P. Molski, Warszawa – Lublin 2012, pp. 27-36.
15. Szmygin B. Ochrona ruin historycznych w Polsce – próba podsumowania współczesnych problemów, /in:/Zamki, grody, ruiny. Waloryzacja i ochrona. ed. M. Lewicka, Warszawa – Białystok 2009.
16. Szmygin B. Problem ruin zamku w świetle współczesnej teorii i praktyki konserwatorskiej, /w:/ Trwała Ruina. Problemy utrzymania i adaptacji. ed. B. Szmygin, Lublin 2006, pp. 25-36.
17. Tajchman J. Na czym polega metoda ochrony, konserwacji i zagospodarowania ruin zamkowych, /in:/ Zamki w ruinie zasady postępowania konserwatorskiego. ed. B. Szmygin i P. Molski, Warszawa – Lublin 2012, pp. 9-25.