Redaktor naczelny:

Wojciech Franus

Zastępca redaktora naczelnego:

Tomasz Lipecki
Łukasz Borowski

Redaktorzy tematyczni:

Stanisław Fic – Materiały budowlane
Joanna Giecewicz – Kształtowanie środowiska zamieszkania, ochrona obszarów przyrodniczych
Anna Halicka – Konstrukcje budowlane
Piotr Jaśkowski
Technologia, organizacja i ekonomika w budownictwie
Jan Wrana – Teoria architektury, semiotyka architektury
Jan Kukiełka
Drogi
Tomasz Lipecki – Mechanika budowli
Marek Łagoda – Mosty
Maciej Trochonowicz – Fizyka budowli
Wojciech Piasta – Technologia betonu
Jadwiga Roguska – Historia architektury
Małgorzata Rozbicka – Ochrona dziedzictwa, badania architektoniczne
Elżbieta Ryńska – Rozwój zrównoważony, zarządzanie w budownictwie i architekturze
Bogusław Szmygin – Konserwacja zabytków
Magdalena Wdowin – Recykling w produkcji materiałów budowlanych
Daniel Załuski – Urbanistyka
Grzegorz Golewski – Kompozyty
Jacek Zyga – Wycena i gospodarka nieruchomościami

Sekretariat:

Agnieszka Woszuk, Olga Skoczylas

Adres redakcji:

Politechnika Lubelska
Wydział Budownictwa i Architektury
ul. Nadbystrzycka 40
20-618 Lublin

e-mail: wb.bia@pollub.pl