Lista recenzentów 2017:

Bevz Mykola
Boguszewska Kamila
Cerquetti Mara
Chabanyuk Oksana
Ciesiński Krzysztof
Dachowski Ryszard
Dragoni Patrizia
Fonseca Miguel Ângelo
Franus Małgorzata
Gardziejczyk Władysław
Gaweł Dariusz
Golewski Grzegorz
Góra Jacek
Gromysz Krzysztof
Grudzińska Magdalena
Halicka Anna
Huber Miłosz
Jonak Józef
Karsznia Krzysztof
Kłopotowska Agnieszka
Kłopotowski Maciej
Kosiński Wojciech
Lenartowicz J. Krzysztof
Lipecki Tomasz
Maciuk Kamil
Nowakowski Radomir
Obracaj Piotr
Ogrodnik Paweł
Oleszek Radosław
Podgórski Jerzy
Postek Eligiusz
Raczkowski Andrzej
Radziewanowski Zbigniew
Rogalska Magdalena
Sadowski Tomasz
Seruga Wacław
Skrzypczak Izabela
Sybilski Dariusz
Szerafin Jerzy
Szmygin Bogusław
Szulej Jacek
Śledziewski Krzysztof
Trammer Hubert
Ubysz Andrzej
Winskowski Piotr
Wrana Jan
Zawada-Pęgiel Katarzyna
Zbiciak Artur
Zuziak Zbigniew
Zyga Jacek

Lista recenzentów 2016:

Piotr Arlet
Danuta Barnat-Hunek
Jarosław Bęc
Ewa Błazik-Borowa
Piotr Bogacz
Kamila Boguszewska
Artem Borodai
Łukasz Borowski
Robert Bucoń
Lech Czarnecki
Stanisław Fic
Andrzej Flaga
Wojciech Franus
Władysław Gardziejczyk
Joanna Giecewicz
Grzegorz Golewski
Magdalena Grudzińska
Sławomir Gzell
Dariusz Heim
Jerzy Hoła
Marek Iwański
Katarzyna Klemm
Piotr Kosiński
Maciej Kowal
Karol Krupa
Marek Kucharczyk
Jan Kukiełka
Tomasz Lipecki
Grażyna Łagoda
Marek Łagoda
Piotr Miller
Henryk Nowak
Paweł Ogrodnik
Jerzy Podgórski
Natalia Przesmycka
Andrzej Raczkowski
Wojciech Radomski
Zbigniew Radziewanowski
Elżbieta Radziszewska
Petro Rychkov
Olga Skoczylas
Piotr Smarzewski
Anna Sobotka
Alicja Sołowczuk
Beata Szafrańska
Krzysztof Śledziewski
Daniel Wałach
Marcin Widomski
Agnieszka Woszuk
Jan Wrana
Ewa Zarzeka-Raczkowska
Bartosz Zegardło
Adam Zofka
Jack Zyga
Lidia Żakowska

 

Lista recenzentów 2015:

Piotr Arlet
Danuta Barnat – Hunek
Ewa Błazik – Borowa
Stanisław Fic
Małgorzata Franus
Wojciech Franus
Anna Halicka
Marek Iwański
Piotr Jaśkowski
Beata Klimek
Piotr Kosiński
Adam Krajewski
Dominika Kuśnierz – Krupa
Nataliya Lushnikova
Taras Markiv
Piotr Molski
Anna Ostańska
Natalia Przesmycka
Petro Rychkov
Barbara Sadowska
Jarosław Siwiński
Piotr Smarzewski
Anna Sobotka
Hubert Trammer
Piotr Witomski
Jan Wrana
Bartosz Zegardło
Jacek Zyga

Lista recenzentów 2014:

Andrzej Ajdukiewicz
Jan Biliszczuk
Janusz Bohatkiewicz
Andrzej M. Brandt
Lech Czarnecki
Jan Deja
Stanisław Gaca
Slávka Gałaś
Władysław Gardziejczyk
Dariusz Gawin
Marian Giżejowski
Wojciech Grabowski
Anna Halicka
Marek Iwański
Zbigniew Janowski
Oleg Kapliński
Tadeusz Kasprowicz
Michał Knauff
Piotr Konderla
Aleksander Kozłowski
Ryszard Krystek
Marek Kucharczyk
Jan Kukiełka
Grażyna Łagoda
Marek Łagoda
Cezary Madryas
Zygmunt Meyer
Paweł Mickiewicz
Henryk Nowak
Piotr Olszewski
Jerzy Podgórski
Wojciech Radomski
Piotr Radziszewski
Andrzej Rudnicki
Zbigniew Sikora
Alicja Sołowczuk
Dariusz Sybilski
Jacek Śliwiński
Marian Tracz
Krzysztof  Wilde
Adam Wysokowski
Jerzy Ziółko
Lidia Żakowska

Lista recenzentów 2013 (zeszyt 3 i 4):

J. Adamczyk
W. Bańkowski
D. Barnat-Hunek
J. Bec
M. Bevz
E. Błazik-Borowy
A. Brandt
R. Coufal
L. Czarnecki
S. Fic
D. Gawin
W. Głodkowska
A. Halicka
Z. Hejducki
Z. Janowski
B. Kowalska
J. Kukiełka
D. Kuśnierz-Krupa
G. Łogód
C. Madryas
P. Molski
H. Nowak
M. Rudzka
Z. Sikora
M. Słowik
Z.  Suchorab
J. Śliwiński
R. Tomaszewski
M. Trochonowicz
J. Wrana

Lista recenzentów 2013 (zeszyt 1 i 2):

A. Ajdukiewicz
J. Biliszczuk
M. Giżejowski
J. Głomb
A. Halicka
O. Kapliński
T. Kasprowicz
M. Knauff
P. Konderla
A. Kozłowski
A. Łapko
W. Radomski
K. Wilde
J. Ziółko

Lista recenzentów 2012:

E. Błazik-Borowa
W. Franus
W. Głodkowska
A. Halicka
Z. Hejducki
K. Klemm
B. Kwiatkowski
T. Lipecki
M. Łagoda
J. Podgórski
N. Przesmycka
Z. Radziewanowski
D. Sybilski
G. Sztarbała
J. Wrana

Lista recenzentów 2011:

D. Barnat-Hunek
E. Błazik-Borowa
T. Ciężak
S. Fic
W. Głodkowska
M.Grudzińska
A. Halicka
B. Kwiatkowski
T. Lipecki
J. Podgórski
A. Sobotka
B. Szmygin
A. Życzyńska