Redaktor naczelny:

Wojciech Franus
Wydział Budownictwa i Architektury, Politechnika Lubelska
 
Zastępca redaktora naczelnego:

Tomasz Lipecki
Łukasz Borowski
Wydział Budownictwa i Architektury, Politechnika Lubelska
Wydział Budownictwa i Architektury, Politechnika Lubelska

 

Redaktorzy tematyczni:

Materiały budowlane
Kształtowanie środowiska zamieszkania, ochrona obszarów przyrodniczych
Konstrukcje budowlane
Technologia, organizacja i ekonomika w budownictwie
Teoria architektury, semiotyka architektury
Drogi
Mechanika budowli
Fizyka budowli
Technologia betonu
Historia architektury
Ochrona dziedzictwa, badania architektoniczne
Rozwój zrównoważony, zarządzanie w budownictwie i architekturze
Konserwacja zabytków
Recykling w produkcji materiałów budowlanych
Urbanistyka
Kompozyty
Wycena i gospodarka nieruchomościami
Stanisław Fic
Joanna Giecewicz
Anna Halicka
Piotr Jaśkowski
Jan Wrana
Jan Kukiełka
Tomasz Lipecki
Maciej Trochonowicz
Wojciech Piasta
Jadwiga Roguska
Małgorzata Rozbicka
Elżbieta Ryńska
Bogusław Szmygin
Magdalena Wdowin
Daniel Załuski
Grzegorz Golewski
Jacek Zyga
Wydział Budownictwa i Architektury, Politechnika Lubelska
Wydział Architektury, Politechnika Warszawska
Wydział Budownictwa i Architektury, Politechnika Lubelska
Wydział Budownictwa i Architektury, Politechnika Lubelska
Wydział Budownictwa i Architektury, Politechnika Lubelska
Wydział Budownictwa i Architektury, Politechnika Lubelska
Wydział Budownictwa i Architektury, Politechnika Lubelska
Wydział Budownictwa i Architektury, Politechnika Lubelska
Wydział Budownictwa i Architektury, Politechnika Świętokrzyska
Wydział Architektury, Politechnika Warszawska
Wydział Architektury, Politechnika Warszawska
Wydział Architektury, Politechnika Warszawska
Wydział Budownictwa i Architektury, Politechnika Lubelska
Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN
Wydział Architektury, Politechnika Warszawska
Wydział Budownictwa i Architektury, Politechnika Lubelska
Wydział Budownictwa i Architektury, Politechnika Lubelska

 

Sekretariat:

Agnieszka Woszuk, Olga Skoczylas

Adres redakcji:

Politechnika Lubelska
Wydział Budownictwa i Architektury
ul. Nadbystrzycka 40
20-618 Lublin

e-mail: wb.bia@pollub.pl