Redaktor naczelny:
Wojciech Franus
Wydział Budownictwa i Architektury, Politechnika Lubelska
Zastępca redaktora naczelnego:
Tomasz Lipecki
Łukasz Borowski
Wydział Budownictwa i Architektury, Politechnika Lubelska
Wydział Budownictwa i Architektury, Politechnika Lubelska

 

Redaktorzy tematyczni:

Danuta Barnat-Hunek
Lukáš Fiala
Joanna Giecewicz
Grzegorz Golewski
Anna Halicka
Ajay Kumar
Agnieszka Leśniak
Kamil Maciuk
Beata Nowogońska
Małgorzata Rozbicka
Elżbieta Ryńska
Svitlana Smolenska

Wydział Budownictwa i Architektury; Politechnika Lubelska; ORCID
Faculty of Civil Engineering; Czech Technical University in Prague; ORCID
Wydział Architektury; Politechnika Warszawska; ORCID
Wydział Budownictwa i Architektury; Politechnika Lubelska; ORCID
Wydział Budownictwa i Architektury; Politechnika Lubelska; ORCID
Civil Engineering Department; National Institute of Technology Patna; ORCID
Wydział Inżynierii Lądowej; Politechnika Krakowska; ORCID
Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska; Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie; ORCID
Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska; Uniwersytet Zielonogórski; ORCID
Wydział Architektury;Politechnika Warszawska; ORCID
Wydział Architektury;Politechnika Warszawska; ORCID
Department of Buildings and Constructions Architecture and Design of Architectural;O.M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv; ORCID

Sekretariat:
Aleksandra Szczypa

Rada naukowa

Tomasz Bajda (AGH Kraków)
Ivan Baláž (University of Economics in Bratislava)
Grażyna Dąbrowska-Milewska (Politechnika Białostocka)
Wiesława Głodkowska (Politechnika Koszalińska)
Adam Goliger (The Council for Scientific and Industrial Research – CSIR)
Zbyněk Keršner (Brno University of Technology)
Halit Cenan Mertol (Atilim University)
Carlos M. Mozos (University of Castilla – La Mancha)
Adam Nadolny (Politechnika Poznańska)
Sandro Parrinello (Pavia University)
Stanislav Pospíšil (Institute of Theoretical and Applied Mechanics)
Wojciech Radomski (Politechnika Łódzka i Politechnika Warszawska)
Elżbieta Radziszewska-Zielina (Politechnika Krakowska)
Petro Rychkov (National University of Water Management and Nature Resources Use)
Shamsher Bahadur Singh (Birla Institute of Technology and Science)
Anna Sobotka (AGH Kraków)
Thomas Thiis (Norwegian University of Life Sciences)
Viktar Tur (Technical University of Brest)
Tim K. T. Tse (The Hong Kong University of Science and Technology)
Eduard-Marius Craciun (OVIDIUS University of Constanta, Bucharest)