Regulamin czasopisma

Informacje o czasopiśmie:
„Budownictwo i Architektura”
Politechnika Lubelska
Wydział Budownictwa i Architektury
ul. Nadbystrzycka 40
20-618 Lublin

Wydawca: Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej
ISSN 1899-0665, e-ISSN 2544-3275

Obecnie czasopismo znajduje się na liście czasopism MNISW, poz. 27862 punktów 20. ICV 80.54

Indeksacja: AriantaBASEBazTechCEEOLDOAJ, EBSCO, ERIH PlusGoogle ScholarIndex Copernicus, InfonaPBN/POL-Index,TIBWorldWideScience.

Spis treści:

 1. Cele i zakres tematyczny czasopisma
 2. Oświadczenie o przestrzeganiu standardów etycznych
  1. Obowiązki redaktora
  2. Obowiązki recenzenta
  3. Obowiązki autora
 3. Procedura recenzji
 4. Otwarty dostęp i prawa autorskie
 5. Polityka prywatności

1. Cele i zakres tematyczny czasopisma

W czasopiśmie publikowane są oryginalne prace naukowe z zakresu budownictwa i architektury. Główne treści naukowe dla obu dyscyplin to:

 • konstrukcje budowlane
 • mechanika budowli i kompozytów
 • drogi i mosty
 • geotechnika
 • technologie produkcji materiałów budowlanych
 • zarządzanie i ekonomika procesów budowlanych
 • konserwacja i renowacja zabytków
 • architektura, historia architektury
 • urbanistyka, historia urbanistyki
 • społeczne i ekonomiczne uwarunkowania architektury
 • zrównoważony rozwój w aspektach związanych z architekturą i budownictwem
 • rewitalizacja obszarów i obiektów
 • wycena i gospodarka nieruchomościami

Do publikacji zapraszamy naukowców i specjalistów zajmujących się powyższymi dziedzinami. Czasopismo zamieszcza artykuły o charakterze uniwersalnym, jak również prace dotyczące problemów lokalnych, specyficznych dla Europy Środkowo-Wschodniej. Teksty publikowane są w języku angielskim; dopuszczalne jest również zamieszczenie artykułu przetłumaczonego na język polski razem z jego wersją pierwotną.

Wszystkie artykuły publikowane w czasopiśmie recenzowane są przez ekspertów w danej dziedzinie.

Powrót