Wykorzystanie obiektu zabytkowego o charakterze użyteczności publicznej na współczesną funkcję użytkową

Brzozowski Mieczysław, Święcicka-Brzozowska, Katarzyna

© 2017 Budownictwo i Architektura. Publikacja na licencji Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 (CC BY-NC-SA 4.0)

Cytowanie: Budownictwo i Architektura, vol. 16(1) (2017) 37-58, ISSN 1899-0665, DOI: 10.24358/Bud-Arch_17-161_04

Historia:
Opublikowano: 11-04-2017

Streszczenie:

Niniejszy artykuł opisuje koncepcję wykorzystania Szpitala-Przytułku w Sawinie jako obiektu zabytkowego o charakterze użyteczności publicznej na współczesną funkcję użytkową. We wstępie autor ukazuje rys historyczny obiektu stworzony na podstawie zarówno opracowań, jak i dokumentów i ekspertyz uzyskanych od właściwych urzędów i jednostek administracyjnych. W późniejszej części przedstawiono stan obecny budynku sporządzony na podstawie szczegółowej inwentaryzacji wykonanej za pomocą najnowocześniejszego sprzętu specjalistycznego. Zwieńczenie stanowi przedstawienie założeń projektu rewitalizacji obiektu, który służyć będzie Regionalnemu Towarzystwu Gminy Sawin w celu realizacji celów statutowych.

Słowa kluczowe:

historyczny budynek, nowoczesne funkcje


The use of public utility facility entered into the register of monuments to fulfill the contemporary occupancy function

Abstract:

This article describes the concept of the use of Hospital-almshouse in Sawin, considered a historic object of public utility, for contemporary occupancy function. In the introduction the author presents the history of the object created on the basis of both studies as well as documents and expert opinions of the competent authorities and administrative units. The next part features the present building condition of the facility made on the basis of a detailed survey conducted with the use of the latest specialist equipment. The final part provides the assumptions of the project aiming at the revitalization of the object which will serve the Regional Society of Sawin Commune in order to achieve its statutory purposes.

Keywords:

historical building, contemporary function