Nowa strona internetowa czasopisma:

(Journal new web site)

ph.pollub.pl


okladka

Czasopismo „Budownictwo i Architektura” ukazuje się od 2007 roku. Jest wydawnictwem Politechniki Lubelskiej działającym przy Wydziale Budownictwa i Architektury. Do tej pory wydawane były dwa zeszyty rocznie. Od roku 2013 czasopismo wydawne jest jako kwartalnik. 

Od założenia czasopismo wspiera program otwartej nauki. Dostęp do publikacji jest bezpłatny (Open Access). Bezpłatny jest także druk publikacji. Czasopismo jest finansowane z środków WBiA Politechniki Lubelskiej oraz dotacji celowych i grantów.

W czasopiśmie publikowane są oryginalne prace naukowe z zakresu budownictwa i architektury. Główne treści naukowe dla obu dyscyplin to:

 • konstrukcje budowlane
 • mechanika budowli i kompozytów
 • drogi i mosty
 • geotechnika
 • technologie produkcji materiałów budowlanych
 • zarządzanie i ekonomika procesów budowlanych
 • konserwacja i renowacja zabytków
 • architektura, historia architektury
 • urbanistyka, historia urbanistyki
 • społeczne i ekonomiczne uwarunkowania architektury
 • zrównoważony rozwój w aspektach związanych z architekturą i budownictwem
 • rewitalizacja obszarów i obiektów
 • wycena i gospodarka nieruchomościami

Obecnie czasopismo znajduje się na liście czasopism MNISW poz. 27862 punktów 20, ICV (2018) 80.54 

Kolegium Redakcyjne i Rada Naukowa aktywnie wspierają możliwości uzyskania wyższej liczby punktów w najbliższej ocenie czasopism naukowych MNISW.

ISSN 1899-0665, e-ISSN 2544-3275

Indeksacja: Arianta, BASE, BazTech, CEEOL, CeON,DOAJ, EBSCO, ERIH PlusGoogle ScholarIndex Copernicus, Infona, PBN/POL-Index,TIB, WorldWideScience.