Importowanie mapy zasadniczej do modelu BIM

Andrzej Szymon Borkowski1
1Katedra Gospodarki Przestrzennej i Nauk o Środowisku Przyrodniczym, Wydział Geodezji i Kartografii, Politechnika Warszawska

© 2016 Budownictwo i Architektura. Publikacja na licencji Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 (CC BY-NC-SA 4.0)

Cytowanie: Budownictwo i Architektura, vol. 16(3) (2017) 045-051, ISSN 1899-0665, DOI: 10.24358/Bud-Arch_17_163_05

Historia:
Opublikowano: 02-12-2017

Streszczenie:

Technologia BIM staje się coraz bardziej popularna w procesie projektowania budynków i budowli. Większość modeli powstaje na mapach do celów projektowych przekazywanych projektantom przez geodetów. Jednak projektowane zmiany, w tym wprowadzenie Kodeksu Urbanistyczno-Budowlanego (KUB), mają dopuścić możliwość projektowania na mapie zasadniczej. W ramach likwidacji barier przy wykonywaniu prac geodezyjnych w określonych przypadkach dozwolone ma być projektowanie na mapach zasadniczych. W artykule przedstawiono możliwość zaimportowania mapy wektorowej wykonanej w technologii CAD do modelu BIM. Prawidłowo zaimportowany podkład geodezyjny jest podstawą do dalszego projektowania w technologii BIM.

Słowa kluczowe:

technologia BIM; import; mapa zasadnicza


Importing the basic map to the BIM model

Abstract:

BIM technology becomes more and more popular in the process of design of buildings and construction. Most models are created on maps for design purposes sent to designers by surveyors. However, the proposed changes, including the introduction of the Urban and Building Code, are intended to allow to design on the basic map. In some cases it will be possible to design buildings on the basic maps. The paper presents the possibility of importing a vector map made in CAD technology into the BIM model. Properly imported underlay is the basis for further design in BIM technology.

Keywords:

BIM technology, import, basic map


Literatura / References:

1. Walczak Z., Szymczak-Graczyk A., Walczak N. BIM jako narzędzie przyszłości w projektowaniu i rewitalizacji obiektów budowlanych. Przegląd Budowlany 1 (2017) 20-26.
2. Węgierek P., Borkowski A. Sz. Revit Architecture. Podstawy Projektowania. ELPRO Ośrodek Doskonalenia Zawodowego Sp. z o.o., Lublin, 2016.
3. Adach K. Spojrzenie na BIM firmy Autodesk. Materiały Budowlane 9 (2013) 70-71.
4. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. Dz.U. 1989 nr 30 poz. 163.
5. Bielecka E., Izdebski W. Od danych do informacji – teoretyczne i praktyczne aspekty funkcjonowania mapy zasadniczej. 1-12.
http://www.izdebski.edu.pl/kategorie/Publikacje/Izdebski_Bielecka_2014_01.pdf [dostęp z dnia 6.07.2017].
6. Nalepka M., Mrozek R. Zalety i wady technologii BIM. Builder 6 (2017) 118-123.
7. Kołun P., Tomczak A., Turbakiewicz J. Autodesk Revit. Podstawowe funkcje programu. http://bim.put.poznan.pl/skrypt/Skrypt_szkoleniowy-AutodeskRevit-podstawowe_funkcje_programu.pdf [dostęp z dnia 11.06.2017].