Współczesna architektura wieżowców w stolicy Kataru – Dausze

Jerzy Szołomicki1, Hanna Golasz-Szołomicka2
1Zakład Fizyki Budowli i Komputerowych Metod Projektowania, Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego, Politechnika Wrocławska
2Katedra Historii Architektury, Sztuki i Techniki, Wydział Architektury, Politechnika Wrocławska

&copy, 2016 Budownictwo i Architektura. Publikacja na licencji Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 (CC BY-NC-SA 4.0)

Cytowanie: Budownictwo i Architektura, vol. 16(4) (2017) 015-033, ISSN 1899-0665, DOI: 10.24358/Bud-Arch_17_164_02

Historia:
Opublikowano: 09-01-2018

Streszczenie:

W artykule przedstawiono elementy analizy architektonicznej i konstrukcyjnej wybranych wieżowców ze stolicy Kataru Dohy zlokalizowanych w dzielnicy biznesowej West Bay oraz w kompleksie sportowym Aspire Zone. Analizując architekturę Dohy można stwierdzić, że obecnie jest to bardzo szybko rozwijająca się metropolia, która jest uznawana wraz z Dubajem za najbardziej zaawansowane technologicznie miasto świata w kategorii budynków inteligentnych. Koniunktura budowlana i rozwój konstrukcyjny spowodowały wznoszenie ikonicznych wieżowców, obiektów widowiskowo-sportowych oraz muzeów. W pierwszej części artykułu zwrócono uwagę na to jak w ciągu kilkunastu lat Doha dołączyła do najciekawszych architektonicznie miast świata ze względu na gwałtowny rozwój gospodarczy wynikający ze znalezienia ogromnych złóż ropy naftowej i gazu ziemnego. Punktem zwrotnym była organizacja XV Igrzysk Azjatyckich w 2006 roku. W wyniku sukcesu ekonomicznego tych igrzysk ponad 100 budynków wysokich i wysokościowych było planowanych do budowy w dzielnicy biznesowej West Bay i przyległych dzielnicach. Oczywiście rozwój architektoniczny miasta nie mógłby się odbyć bez uczestnictwa w nim wybitnych zagranicznych architektów takich, jak na przykład Jean Nouvell, Ieoh Pei, czy Arata Isozaki. W drugiej części artykułu omówiono wieżowce w dzielnicy West Bay: Doha Tower, Al Bidda Tower, Tornado Tower oraz znajdującą się w kompleksie sportowym Aspire Tower. Budynki te stanowią obecnie znak rozpoznawczy Kataru na całym świecie.

Słowa kluczowe:

architektura Kataru, budynki wysokościowe, system konstrukcyjny Diagrid


Contemporary architecture of high-rise buildings in Doha – the capital of Qatar

Abstract:

The article presents elements of architectural and construction analysis of selected high-rise buildings from Qatar Doha, located in the West Bay business district and the Aspire Zone sports complex. Analyzing the Doha architecture, it can be said that it is now a rapidly growing metropolis, which can be considered as the most advanced architectural city in the world, even compared to Dubai. The construction boom caused the building of skyscrapers, sports facilities, and iconic museums. The first part of the article draws attention to how Doha has joined the world’s most exciting cities over the last several years due to the rapid economic development resulting from the discovery of huge oil and gas fields. The turning point was the organization of the XV Asian Games in 2006. As a result of the economic success of these games over 100 tall buildings were planned to be built in the West Bay business district and adjacent districts. The architectural development of the city could not have taken place without the participation of prominent foreign architects such as Jean Nouvell and Ieoh Pei. Contemporary Qatar architecture can be defined as a mix of European, Asian, Islamic, Arabic architecture and local trends. However, the most recognizable buildings in this country are iconic skyscrapers with unique geometry which are characterized in the second part of that article. Among the skyscrapers should be mentioned first of all: Doha Tower, Al Bidda Tower, Tornado Tower and Aspire Tower located in the Aspire sports complex. These buildings are currently the world-famous Qatar high-rise buildings.

Keywords:

Qatar architecture, high-rise buildings, Diagrid construction system


Literatura / References:

1. Jodidio P., Halbe R (fotografie). The New Architecture of Qatar, Skira, Rizooli, 2015.
2. Jaidah I. The History of Qatari Architecture, Skira Rizooli, 2010.
3. Mahgoub Y. Towards Eco-Tall Buildings in Doha. CTBUCH Research Paper, Seoul Conference, 2011.
4. Wiedmann F., Salama A., Thierstein A. Urban Evolution of the City of Doha. An Investigation into the Impact of Economic Transformations on Urban Structures, METU JFA 2 (2012) 35-61.
5. Mahgoub Y., Abbara B. Tall Buildings Legislations in Doha, Qatar, Procedia, Social and Behavioral Sciences 36 (2012) 640-649.
6. Karakuş G. Doha Tower, On Site Review Report, 2016.
7. Terranova A., Spirito G. New Urban Giants. The Ultimate Skyscrapers, White Star Publisher, 2008.
8. Boake T. M. Hot Climate Double Façades: Avoiding Solar Gain. Façade Tectonics Journal 14 (2014) 2-25.
9. Rajczyk M., Respondek Z. Systemy Elewacji z zastosowaniem szkła modyfikowanego. Świat Szkła 7 (2010) 251-260.
10. Ben-Nail Abu Sief S. Comparison of Different Facades for High-rise Buildings in Hot and Cold Climates in Terms of Material Usage. Praca dyplomowa, Eastern Mediterranean University, Gazimaĝusa, Cypr, 2014.
11. Van Uffelen C. Skyscrapers, Braun, 2012.
12. Round I. Al Bidda (Platinum) Tower, Doha. Proceedings of ASEC 2014 Conference, Auckland, Nowa Zelandia, 2014, s.1-5.
13. FlowCon International. Tornado Tower, Doha, Qatar, czerwiec 2016, s.1-5.
14. Korsavi S., Maqhareh M. R. The Evolutionary Process of Diagrid Structure Towards Architectural, Structural and Sustainability Concepts: Reviewing Case Studies. Journal of Architectural Engineering Technology 3(2) (2014) 1-11.
15. Chikaher G., Hirst J. Aspire Tower, Doha, Qatar. The Arup Journal 2 (2007) 11-13.
16. Pawłowski A., Cała I. Budynki wysokie. Oficyna wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2013.