Value assessment of Zamość from the perspective of 25 years on UNESCO World Heritage List

Joanna Jurczyk1, Bogusław Szmygin2
1University of Warsaw, Poland
2Department of Built Heritage Protection, Lublin University of Technology, Poland

© 2016 Budownictwo i Architektura. Publikacja na licencji Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 (CC BY-NC-SA 4.0)

Cytowanie: Budownictwo i Architektura, vol. 16(4) (2017) 093-112, ISSN 1899-0665, DOI: 10.24358/Bud-Arch_17_164_06

Historia:
Opublikowano: 09-01-2018

Streszczenie:

The historical center of Zamość was added to the UNESCO World Heritage List in 1992 and over next 25 years the city has undergone great changes. Thanks to numerous restoration, preservation and maintenance works we are now able to admire the beauty of its monuments and perfect spatial harmony. But this is not the end of planned work. Zamość Old Town is a historical part of a vibrant city and therefore needs to evolve constantly in order to satisfy the contemporary requirements of urban population. Concurrently, over that period of time theory of conservation and preservation of monuments and evaluation methodology of the value of goods inscribed on World Heritage List have developed significantly. Hence, the 25th anniversary is a perfect occasion for a renewed evaluation of Zamość Old Town’s value and more in-depth analysis in accordance with current methodology and state of knowledge. It enables further specification and indication of authentic and material carriers of its value which determine its further existence. At the same time, it will allow indicating the limits of possible interference. In addition to this, the outcome of this thorough analysis will be of great use in taking decisions on further actions and investments, which is particularly important with monuments so heterogeneous as a historical city center.

Słowa kluczowe:

Zamość, UNESCO List, value assessment


Value assessment of Zamość from the perspective of 25 years on UNESCO World Heritage List

Abstract:

The historical center of Zamość was added to the UNESCO World Heritage List in 1992 and over next 25 years the city has undergone great changes. Thanks to numerous restoration, preservation and maintenance works we are now able to admire the beauty of its monuments and perfect spatial harmony. But this is not the end of planned work. Zamość Old Town is a historical part of a vibrant city and therefore needs to evolve constantly in order to satisfy the contemporary requirements of urban population. Concurrently, over that period of time theory of conservation and preservation of monuments and evaluation methodology of the value of goods inscribed on World Heritage List have developed significantly. Hence, the 25th anniversary is a perfect occasion for a renewed evaluation of Zamość Old Town’s value and more in-depth analysis in accordance with current methodology and state of knowledge. It enables further specification and indication of authentic and material carriers of its value which determine its further existence. At the same time, it will allow indicating the limits of possible interference. In addition to this, the outcome of this thorough analysis will be of great use in taking decisions on further actions and investments, which is particularly important with monuments so heterogeneous as a historical city center.

Keywords:

Zamość, UNESCO List, value assessment


Literatura / References:

1. Chorzęba J., Fortyfikacje, Grupa Wydawnicza PWN, Warszawa 2007.
2. Herbst S., Zamość, Budownictwo i Architektura, Warszawa 1954.
3. Kosim S. Zwycięskie bitwy Polaków. 1809 Zamość, Tom 63, Wydawnictwo Bellona, Warszawa 2016.
4. Lorentz E., Dziedzictwo Franciszkanów konwentualnych w Zamościu. Architektura Sztuka Historia, Parafia Rzymskokatolicka pw. Zwiastowania NMP OO. Franciszkanów Konwentualnych w Zamościu, Zamość 2016.
5. Paszkowski Z., Miasto idealne w perspektywie europejskiej i jego związki z urbanistyką współczesną, Universitas, Kraków 2011.
6. Szmygin B., Światowe dziedzictwo kultury Unesco – charakterystyka, metodologia, zarządzanie, Polski Komitet Narodowy ICOMOS, Politechnika Lubelska, Warszawa-Lublin 2016.
7. Witusik A.A., O Zamoyskich, Zamościu i Akademii Zamojskiej, Wydawnictwo Lubelskie, Lublin 1978.
8. Wyjątkowa uniwersalna wartość a monitoring dóbr światowego dziedzictwa, red. Szmygin B., Polski Komitet Narodowy ICOMOS i Narodowy Instytut Dziedzictwa, Warszawa 2011.
9. Zamość. Z przeszłości twierdzy i miasta, red. Koprukowniak A., Witusik A.A., Wydawnictwo Lubelskie, Lublin 1980.
10. Zarębska T., Teoria urbanistyki włoskiej XV i XVI wieku, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1971.
11. Zarębska T., Zamość – miasto idealne i jego realizacja [w:] Zamość miasto idealne, red. J. Kowalczyk, Wydawnictwo Lubelskie.
12. Feduszka J., Trasa turystyczna w podziemiach oficyny Ratusza Zamojskiego, Zamość 2010, http://muzeum-zamojskie.pl/wp-content/uploads/2009/10/Ratusza_przewodnik.pdf (1.04.2017 r.)
13. Kowalczyk J., Dzieje rozwoju przestrzennego i architektury Zamościa, Materiału z Sesji Naukowej (29-31 V 1978), Archiwariusz Zamojski 2005.
14. Kowalczyk J., Rekonstrukcja zabytków architektury w Zamościu, Ochrona Zabytków 46/3 (182) (1993) 210-222.
15. Pawlicki B.M., O Zamościu bez przemilczeń (idee ochrony zabytków), Teka Komisji Urbanistyki i Architektury PAN Oddział w Krakowie, TOM XLIII (2015) s. 41-63.
16. Szpakowska Ernestyna, Atlas miast idealnych. XVI-XVIII wiek, Politechnika Krakowska, Wydział Architektury.
17. Szpakowska E., Charakterystyka wybranych przykładów miast idealnych, motywowanych wizją społeczną, część I, Politechnika Krakowska, Wydział Architektury.
18. Twierdza Zamość, dzieje i renowacja fortyfikacji, Zamość 2009.