Graffiti na mostach

Sławomir Karaś,
Maciej Kowal,
Anna Leniak-Tomczyk1
1Katedra Dróg i Mostów, Wydział Budownictwa i Architektury, Politechnika Lubelska
Katedra Dróg i Mostów, Wydział Budownictwa i Architektury, Politechnika Lubelska
DrogMost Lubelski

© 2018 Budownictwo i Architektura. Publikacja na licencji Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 (CC BY-NC-SA 4.0)

Cytowanie: Budownictwo i Architektura, 15(1) (2016) 051-060, ISSN 1899-0665, DOI: 10.24358/Bud-Arch_16_151_05

Historia:
Opublikowano: 01-04-2016

Streszczenie:

W artykule jest rozpatrywany problem graffiti na mostach. Graffiti można postrzegać, jako formę artystycznej wypowiedzi. Przytoczono dwa historyczne przykłady, jeden z czasów antyku i drugi z bliskiej historii z lat czterdziestych. Podjęto próbę zdefiniowania graffiti na podstawie rozpoznania środowiska lubelskich kręgów graffiti. Powstała opisowa charakterystyka graffiti wskazuje na stałe, niezależne a nawet nielegalne działanie, które nie jest możliwe do ograniczenia. Rozpatrzono graffiti na przykładzie mostów Santiago Calatravy oraz prostego statystycznego ujęcia ocen estetycznych graffiti dokonanych przez studentów WBiA PL. We wnioskach poddano pod rozwagę opcje pozostawianie niektórych obrazów graffiti na mostach, kierując się racjonalnym osądem ich wyrazu artystycznego.

Słowa kluczowe:

mosty, estetyka, graffiti


Graffiti on bridges

Abstract:

The article dealt with a problem of graffiti on bridges. Graffiti can be perceived as a form of artistic expression. Two historical examples of graffiti, one from antiquity times and the other one from the forties of the past century were presented. An attempt was made in order to define the graffiti on the basis of the analysis of the Lublin’s graffiti culture The obtained descriptive characteristic/definition of graffiti indicates stable, independent and even illegal activity which seems to be impossible to be constricted. The graffiti was examined on the example of Santiago Calatrava bridges. On the basis of simple statistical method, which was applied, the groups of students assessed the displayed graffiti on bridges by answering the questions by means of 1/0 estimation (positive/negative impression). The reliable results were obtained. It was concluded that some graffiti on bridges can optionally be accepted and therefore can be remained as a result of rational judgement of the artistic expression.

Keywords:

bridges, aesthetics, graffiti


Literatura / References:

1 Gregrowicz R. Polskie mury. Graffiti – sztuka czy wandalizm. Wydawnictwo Comer, 1991.
2 Rutkiewicz M., Sikorski T. Graffiti w Polsce 1940-2010. Wydawnictwo Carta Blanca, 2011.
3 Zrałka J. Pre-Columbian Maya graffiti. Krakow, Alter Press, 2014.
4 Karaś S. Mosty inżyniera Mariana Lutośławskiego w Lublinie. PWN, 2014.
5 De candia M. Roma inaugura il Ponte della Musica firmato Buro Happold. del 31/05/2011. http://www.archiportale.com/news/2011/05/architettura/roma-inaugura-il-ponte della-musicafirmato-buro-happold_22886_3.html. [06.09.2015].
6 Karaś S., Oskręda B, Skulski B. Nowy most łukowy w Szczebrzeszynie, Mosty 6/2015, 22-26.
7 Graffiti Art magazine. http://www.graffitiartmagazine.com/index.php?category/GRAFFITI-ARTMAGAZINE. [16.11.2015].
8 Graffiti Vandalism posing as art? http://www.creationtips.com/graffiti.html. [11.12.2015]