Przykład utraty stateczności ściany frontowej pozostawionej po rozebraniu kamienicy

Janusz Laskowski, Marek Dankowski1
1Uniwersytet Zielonogórski
Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, Zielona Góra, Polska

© 2016 Budownictwo i Architektura. Publikacja na licencji Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 (CC BY-NC-SA 4.0)

Cytowanie: Budownictwo i Architektura, 17(1) (2018) 119-124, ISSN 1899-0665, DOI: 10.24358/Bud-Arch_18_171_15

Historia:
Opublikowano: 20-04-2018

Streszczenie:

W artykule przedstawiono opis ściany frontowej budynku pozostawionej po jego rozbiórce. Prowizoryczne zabezpieczenie tej ściany oraz wpływ czynników zewnętrznych, w tym geologicznych, przyczyniły się do utraty przez tę ścianę stateczności, co przy braku jakichkolwiek skutecznych zabezpieczeń może doprowadzić do katastrofy budowlanej.

Słowa kluczowe:

ciana frontowa, stateczność


An example of stability loss of the front wall of the building which was earlier demolished

Abstract:

In this paper was presented the description of the front wall of the building which was earlier demolished. The makeshift protection of this front wall and influence of outside parameters, as for example geological, were a reason of stability loss of this wall. It’s possible that leaving this wall in such condition may lead to the building disaster.

Keywords:

front wall, stability


Literatura / References:

[1] Bohdan Stawiski – „Konstrukcje murowe. Naprawy i wzmocnienia”, Polcen, Warszawa 2014 r.