Deprecated: class-phpmailer.php is deprecated since version 5.5.0! Use wp-includes/PHPMailer/PHPMailer.php instead. The PHPMailer class has been moved to wp-includes/PHPMailer subdirectory and now uses the PHPMailer\PHPMailer namespace. in /home/www/bud-arch/wp-includes/functions.php on line 5049
Październik 2016 – Bud-Arch

wpis w: Vol 3 | 0

Tytuł: Ogrody wertykalne jako efektowny element zieleni w krajobrazie zurbanizowanym . Autor: Magdalena Patro, Agnieszka Koper

wpis w: Vol 3 | 0

Tytuł: Badania zmian współczynnika filtracji w zależności od wskaźnika porowatości w gruntach słabonośnych. Autor: Marzena Jaromińska

wpis w: Vol 3 | 0

Tytuł: Modyfikacja spoiwa wapiennego gipsem oraz metakaolinitem. Autor: Przemysław Brzyski, Katarzyna Świderczuk

wpis w: Vol 3 | 0

Tytuł: Aqua Tower w Chicago – nieenergooszczędny ekologiczny wieżowiec (ikona modernistycznej architektury). Autor: Jerzy Szołomicki, Piotr Berkowski

wpis w: Vol 3 | 0

Tytuł: Analiza rozwiązań złożonych mostków termicznych pod względem udoskonalania ich parametrów cieplnych. Autor: Sylwia Kulczewska, Walery Jezierski

wpis w: Vol 3 | 0

Tytuł: Możliwości wykorzystania substratu jonitowego i archebakterii do wspomagania rozwoju roślin na gruntach jałowych. Autor: Mariola Chomczyńska1, Vladimir Soldatov2

wpis w: Vol 3 | 0

Tytuł: Analiza wybranych postępowań związanych z wydzielaniem gruntów nabytych z mocy prawa. Autor: Anna Trembecka

wpis w: Vol 3 | 0

Tytuł: Numerical methods in understanding reaction pathways NOx oxidation. Autor: Mateusz Jabłoński, Wojciech Jaśkowski

wpis w: Vol 3 | 0

Tytuł: Przegląd technik inwentaryzacji rury szybowej. Autor: Mateusz Jabłoński, Wojciech Jaśkowski

wpis w: Vol 3 | 0

Tytuł: Approaches to Teaching Building Materials and Technologies for Energy-Efficient Sustainable Construction. Autor: Nataliya Lushnikova